Gergem over pelgrimage

De pelgrimage van gerechtigheid en vrede is geen exclusief voorrecht voor lidkerken van de Raad van Kerken. Je leest soms zinnen bij andere kerken die herkenbaar zijn. Het Reformatorisch Dagblad plaatste onlangs een artikel ‘Pelgrim met hart voor vluchtelingen’ van de hand van ds. J.B. Zippro verbonden aan de Gereformeerde Gemeente te Groningen, waarin herkenbare elementen zitten voor andere kerken. Zeker als het gaat over engagement en hoe je naar anderen kijkt. Het artikel begint met enkele bijbels-theologische beschouwingen, dan volgt een ethisch gedeelte en het stuk sluit af met weer een geestelijke pointe. We beginnen ergens op driekwart van het artikel hieronder:


‘Zoals John Bunyan aangeeft in ‘De Christenreis’ uit de vreemdelingschap van de christen zich in verschillende dingen: in kleding, taalgebruik en koopgedrag. Dat kan worden aangevuld met: gebedsleven, de strijd tegen de diehoofdige vijand, en een uitzien naar de wederkomst van Christus.


Het uit zich echter ook in onze benadering van vluchtelingen. Miljoenen mensen zijn op de vlucht, op zoek naar een veilig heenkomen. Met een rugzakje en een paar kinderen. Voelt het als een bedreiging voor ons? Of zien we het meer als een uitdaging?


Wie zich een vreemdeling weet in deze wereld heeft geen reden om op andere vreemdelingen neer te zien! De liefdeswet geldt nog steeds. Liefde binnen de gemeente (‘phila-delphia’, Hebreeën 13: 2). Er is in het Nieuwe Testament geen plaats voor xenofobie: angst voor de vreemdeling die voortkomt uit angst voor het verlies van eigen zekerheden en gemakken. Juist pelgrims klampen zich daar niet aan vast.


Bij vreemdelingschap in deze wereld hoort het uitzien naar het einde van de pelgrimsreis. Dan mogen vreemdelingen de pelgrimsstaf neerleggen. De weg der goddelozen mag nog zo voorspoedig zijn, maar eindigt in de eeuwige dood. De aarde was hun thuis, maar ook voor hen komt het moment dat zij alles moeten achterlaten. En wat is dan ons vaderland? Is er een verlangen naar het einde? Voelen wij ons thuis in deze wereld, of zijn we pelgrim met hart voor de vreemdeling? ‘Daar is de vreemdelingschap vergeten / En wij, wij zijn in ’t vaderland’’.


Bron: Reformatorisch Dagblad

Raad van Kerken in Nederland
Koningin Wilhelminalaan 5
3818 HN AMERSFOORT

Facebook Twitter LinkedIn
phone033-4633844
emailrvk@raadvankerken.nl