Zock in Appingedam

De Raad van Kerken in Appingedam houdt zich in de oecumenelezing bezig met religieuze flexibiliteit. Op vrijdag 19 september houdt prof. dr. T.H. Zock van de rijksuniversiteit Groningen een inleiding over het thema: Religieuze flexibliteit: taak voor de kerk van de toekomst?

Men schetst het dilemma van onder meer vrijzinnige en gematigde levensovertuigingen: een inspirerende visie uitdragen zonder te claimen de waarheid in pacht te hebben. Hoe kan je open en respectvol in gesprek gaan met mensen van een andere levensovertuiging zonder de eigen waarden te verloochenen?

Hetty Zock, de inleider, doceert godsdienstpsychologie en geestelijke verzorging. De bijeenkomst vindt plaats in de Nicolaï-kerk te Appingedam en het begint om 19.30 uur.

 

Raad van Kerken in Nederland
Koningin Wilhelminalaan 5
3818 HN AMERSFOORT

Facebook Twitter LinkedIn
phone033-4633844
emailrvk@raadvankerken.nl