Ora labora est

Een column over het belang van het gebed, ingestuurd aan het bureau van de Raad van Kerken in de context van de Week van Gebed, die in de derde week van januari 2017 wordt gehouden. 

Wanneer ik bid heeft God de vervelende gewoonte om me aan het werk te zetten. Bidden om eenheid confronteert mij met mijn lidmaatschap van een kerkje met 89 Nederlandse leden, het kleinste lid van de Raad van Kerken. Hoe hypocriet kun je zijn: geloven in één algemene, christelijke kerk, heilig nogal liefst, en zelfstandig kerkje spelen? Het minste dat je dan moet doen is meewerken aan federatievorming in Nationale Synode verband, op het meest verdeelde, het protestantse erf.

Ora labora est: bidden is hypocriet als je niet overeenkomstig handelt. Wie oprecht bidt voor kerkelijke eenheid steekt geen energie in precieze theologische verwoording en liturgische vormgeving volgens de traditie van de eigen denominatie. Je gaat op basis van gedeelde beleving samen aan de slag in de wereld. Christus is, waar mensen in zijn naam samen werken aan de wereld die ze delen met anderen, ongeacht denominatie.

‘Ontkerkelijking is een list van de Geest’, werd Erik Borgman in de mond gelegd bij de presentatie van zijn boek “Waar blijft de Kerk?”. Als de Kerk God’s initiatief is, zijn aparte kerken het werk van de duivel. We kunnen niet zonder kerkelijke organisatie. Theologische en liturgische diversiteit is prachtig. Ons identificeren met een denominatie, met hand, voet, oor of oog van het lichaam van Christus, is echter een ramp voor de Kerk. Het maakt ons tot reus op lemen voeten. We slaan een modderfiguur in de ogen van niet-kerkgangers. Volgens CBS-cijfers neemt slechts 1 op de 9 van hen ons nog serieus! Terecht. Het decimeert onze maatschappelijke relevantie, ons vermogen tot samenwerken aan de wereld.

Bidt vooral voor eenheid in januari 2017! Bezoek dan ook andere kerken. Doe dat niet alleen in die week. Het kan nu al. Ga daarmee door. Leer de héle Kerk kennen. Noem je christen in plaats van katholiek, vrijgemaakt of Quaker. Stuur niet alleen kerkleiders naar bijeenkomsten waar ze onder de vlag van oecumene praten over de door tradities beperkte mogelijkheden om liturgie en theologie te combineren. Ga zelf in gesprek en aan het werk met christenen uit andere denominaties en met niet-christenen.


Er valt genoeg werk te verzetten in de wereld. Dat samen doen is de beste ingang om in gesprek te raken over wat ons drijft, motiveert en voedt.

Wim Nusselder is lid van het Religieus Genootschap der Vrienden (Quakers) en betrokken bij de Nationale Synode, een initiatief bekend van ds. Gerrit de Fijter.

Raad van Kerken in Nederland
Koningin Wilhelminalaan 5
3818 HN AMERSFOORT

Facebook Twitter LinkedIn
phone033-4633844
emailrvk@raadvankerken.nl