Leeuwarden, 7 oktober 2016: Conferentie Armoede en Kinderen

Armoede is nog steeds voor een groot aantal mensen dagelijkse realiteit. Acht tot vijftien procent van de Friese bevolking leeft op of onder het sociaal minimum. Voor kinderen die opgroeien in een zodanig gezin, heeft dit veel gevolgen. Van oudsher zetten kerken zich in voor de bestrijding en preventie van armoede. De Arme Kant van Fryslân is een platform waar kerken zich gezamenlijk inzetten voor de aanpak van armoede in de eigen provincie.

Op vrijdag 7 oktober 2016 organiseert De Arme Kant van Fryslân een conferentie met het thema ‘Armoede en kinderen’. U bent van harte uitgenodigd deel te nemen aan deze conferentie die van 10.00 tot 16.00 uur gehouden wordt in kerkgebouw De Fontein in Leeuwarden, Goudenregenstraat 77.

Medewerkers aan de conferentie zijn o.a. wethouder van Leeuwarden Harry van der Molen (o.a. armoedebeleid en jeugdwerkloosheid), Coby van der Kooi (medewerkster van de Kinderombudsman), ds. Karin van den Broeke (voorzitter Synode PKN) en Meta Floor (medewerker Kerk in Actie binnenland met speciale aandacht voor kinderen en armoede). In workshops worden de diverse onderwerpen verder uitgediept.

Doel van de conferentie is:
- Bevorderen van bewustwording van kerken m.b.t. armoede in hun directe leefomgeving;
- Kerken handreikingen bieden om armoede onder kinderen actief te bestrijden;
- Bevorderen van samenwerking van kerken met lokale samenwerkingspartners (maatschappelijk werk, gemeente,  hulpverlening) en gezamenlijke aanpak van armoede.


Aan deelname - inclusief lunch - zijn geen kosten verbonden; voor wie de reiskosten een belemmering vormen om te komen, kunnen deze vergoed krijgen.

Aanmelden kan via de website www.armekantfryslan.nl.

Wij ontmoeten u graag op 7 oktober as.

Met vriendelijke groet,

Namens De Arme Kant van Fryslân,
Rink de Vries, voorzitter, 
Nelly Meijer-Torenstra, secretaris.

Downloads: 

- aankondiging conferentie [PDF];

- programma conferentie [PDF].

Afbeelding: armekantfryslan.nl.

Raad van Kerken in Nederland
Koningin Wilhelminalaan 5
3818 HN AMERSFOORT

Facebook Twitter LinkedIn
phone033-4633844
emailrvk@raadvankerken.nl