Promotie 19 september

De lerende gemeenschap komt niet voor in belangrijke oecumenische documenten. Daardoor wordt er geen antwoord gegeven op de vragen van mensen in onze moderne geïndividualiseerde cultuur. Dat stelt Ch. Albert Jan Stam in zijn proefschrift 'The Church in Relation to the World', waarop hij vrijdag 19 september hoopt te promoveren aan de Universiteit van Tilburg.

Stam werkt als predikant in de protestantse gemeente Leusden. In zijn Engelstalige proefschrift geeft hij een analyse van drie geschriften van de Wereldraad van Kerken. Aan de orde komen het Lund rapport, het Stavanger document en het document 'Nature and Mission'. Van het laatste rapport is onlangs een Nederlandse vertaling verschenen in 'Kerkelijke Documenten' (zie elders op deze website).

Stam noemt het een tekort dat deze rapporten de lerende gemeenschap missen. "Mensen zijn op zoek naar hun identiteit in relatie tot anderen, en de kerk dient zich met die vragen bezig te houden. De kerk is buiten dat zij een gemeenschap is voor morele ontwikkeling of voor de ontwikkeling van deugden ook een gemeenschap van karakter- en biografische ontwikkeling. Deze laatste, geestelijke, component (met sociaal psychologische, existentiële en lichamelijke dimensies) ontbreekt in de onderzochte documenten".

De theoloog pleit er verder onder meer voor om niet te spreken over 'kerk voor de wereld'. Daarmee wordt ten onrechte een onderscheid gemaakt tussen deze twee begrippen. Het proefschrift bevat vanzelfsprekend een uitvoerige methodische verantwoording.

Raad van Kerken in Nederland
Koningin Wilhelminalaan 5
3818 HN AMERSFOORT

Facebook Twitter LinkedIn
phone033-4633844
emailrvk@raadvankerken.nl