Delden, 18 september 2016: 50 jaar Raad van Kerken

De Raad van Kerken in Delden bestaat 50 jaar. Pastoor Bos en dominee Koopman zijn in september 1966 begonnen met het oprichten van de Oecumenische Raad.

Later werd deze naam omgezet in Raad van Kerken. Beide heren zijn reeds overleden, maar hun gedachtengoed is nog levend. We willen zoveel mogelijk kerken betrekken in een gezamenlijk overleg. 'Zien wat ons bindt en niet wat ons scheidt', is ons motto.

We zullen dit feest gedenken in de VREDESdienst. Al jaren bidden wij voor Vrede in onze eigen omgeving en voor Vrede in de wereld. Het is en blijft maar moeilijk, terwijl het toch zo simpel zou moeten zijn. Maar we geven de moed niet op en gaan verder. 

Voor het seizoen 2016-2017 hebben wij weer een mooi thema gevonden om met elkaar over te discussiëren: NAASTEN VOOR ELKAAR. Binnen dit thema komt ook de vluchteling in de aandacht. Wat kunnen we ermee en wat doen we ermee? Het jaarprogramma ligt achter in de kerken van Delden en mag u meenemen.

Deze twee thema's betrekken we in de Oecumenische dienst die gehouden wordt op zondag 18 september om 11 uur in de Rooms-Katholieke Blasiuskerk aan de Langestraat in Delden. In vele kerken zullen die zondag Oecumenische vieringen worden gehouden, toch willen wij u hiervoor uitnodigen. Na de kerkdienst is er koffiedrinken tegenover de kerk in het parochiehuis. Iedereen is welkom.

Raad van Kerken Delden

Download de uitnodiging via deze link [PDF]

Foto: voorgangers ds. Wiersma, ds. de Vries en pastoor Huisman

Raad van Kerken in Nederland
Koningin Wilhelminalaan 5
3818 HN AMERSFOORT

Facebook Twitter LinkedIn
phone033-4633844
emailrvk@raadvankerken.nl