Jaarvergadering RVK Zeeland

Met gastspreker Jan van der Kolk, voorzitter projectgroep Vluchtelingen van de Raad

Op 26 september 2016 zal in de Vredeskerk in Goes de jaarvergadering van de Provinciale Raad van Kerken in Zeeland. worden gehouden, Ds. W.H. van der Vegtplein 2, 4461 NG Goes.

Deze uitnodiging wordt zo breed mogelijk verstuurd. We hopen elkaar te kunnen informeren over ‘de oecumenische beweging’ in Zeeland, en zo ook van elkaar te kunnen leren.

De kerngroep van de Raad van Kerken in Zeeland bestaat uit Egbert Bornhijm, Carel Betram, Arie van der Maas en Heleen Boone.

Agenda voor deze bijeenkomst:


- 11.30 tot 12.45 uur:
Het eerste gedeelte van de vergadering zal gaan over het vluchtelingenvraagstuk: Wat kunnen kerken betekenen? Waar staan we voor, waar staan de kerken? Gastspreker bij dit onderwerp is Jan van der Kolk, voorzitter van de projectgroep Vluchtelingen van de landelijke Raad van Kerken.

- 12.45 tot 13.15 uur:
In de lunchpauze is er gelegenheid elkaar te ontmoeten en ideeën uit te wisselen.

- 13.15 tot 14.30 uur:
Het tweede gedeelte zal gaan over de geestelijke verzorging in ziekenhuizen en verzorgingshuizen in Zeeland. Na een kort huishoudelijk gedeelte waaronder de behandeling van de financiële jaarrekening van de Provinciale Raad en Kerkendag, wordt de lunchbijeenkomst afgesloten.

Wilt u zich aanmelden voor 20 september 2016, i.v.m. de lunch via e-mail: raadvankerkenzld@gmail.com.

De gehele uitnodiging vindt u via deze link [PDF]

Foto: Reliwiki.nl.

Raad van Kerken in Nederland
Koningin Wilhelminalaan 5
3818 HN AMERSFOORT

Facebook Twitter LinkedIn
phone033-4633844
emailrvk@raadvankerken.nl