Vernieuwing centraal in Utrecht

De provinciale Raad van Kerken in Utrecht brengt de plaatselijke raden uit de provincie bijeen rond het thema 'Vernieuwde visie op de oecumene'. Prof. dr. Erik Borgman verzorgt de inleiding op 30 oktober in gebouw Orka, Mariahoek 15 te Utrecht. Het begint om 19.45 uur.

In de uitnodiging schrijft de provinciale Raad: 'Bij de themakeuze hebben we ons laten leiden door de verlegenheid die - zo merken we bij onze bezoeken aan uw (be)raden - er bestaat over de toekomst van de oecumene. Is oecumene niet meer dan interkerkelijke samenwerking, hoe zinvol ook? Moeten we het streven naar eenwording van de kerken maar vergeten? Er lijkt een behoefte aan een wenkend en wervend perspectief, waaruit onze (be)raden hun inspiratie kunnen putten'.

Professor Borgman is hoogleraar in de systematische theologie aan de Universiteit van Tilburg. Behalve leden van de plaatselijke raden zijn ook andere geïnteresseerden uit gemeenten en parochies welkom.

Raad van Kerken in Nederland
Koningin Wilhelminalaan 5
3818 HN AMERSFOORT

Facebook Twitter LinkedIn
phone033-4633844
emailrvk@raadvankerken.nl