Leeuwarden, 11 september 2016: Herdenking Reformatie

Op zondag 11 september as. om 15.00u, wordt in de Sint-Bonifatiuskerk in Leeuwarden een viering gehouden ter herdenking van de eerste reformatorische kerkdiensten in Leeuwarden, 450 jaar geleden. Als liturg zal ds. Margarithe Veen (voorzitter van de Raad van Kerken Friesland) optreden. Verdere  medewerking wordt verleend door ‘It Kwartettekoar’ onder leiding van Hindrik van der Meer en Lammert de Hoop (historicus), ds. Sytze Ypma (incognito), met een preek van Peter Vermaat (Katholiek theoloog, bekend als theatermaker en professioneel verteller). De viering bestaat uit Friese en Nederlandse elementen (met vertalingen).

Op 6 en 7 september 1566 had de beeldenstorm plaats in Leeuwarden. Op 8 en 9 september hebben ex-priesters reformatorische preken gehouden in de St. Vitus kerk bij de Oldehove. Dit is nu 450 jaar geleden. Nu in 2016 willen wij als Christenen uit diverse tradities (Lutheranen, Calvinisten, Rooms-Katholieken en Doopsgezinden) deze gebeurtenissen herdenken. Het zijn geen zaken om trots op te zijn. Deze gebeurtenissen kunnen beter worden gezien als een niet meer te voorkomen ramp: de hervorming van de kerk was in die tijd niet mogelijk. En toen scheurde de kerk.

Maar deze ramp heeft ook positieve gevolgen gehad voor de bezinning op ons geloven en onze tradities. Al te simpele voorstellingen van zaken zijn na die tijd doorbroken. Daarom denken wij dat het goed is om bij deze gebeurtenissen stil te staan. Wij willen die een plaats geven op een manier dat het ons in 2016 verder op weg helpt. In de viering zal de nadruk liggen op teksten, liederen en gedichten die ons met elkaar verbinden.

Raad van Kerken Leeuwarden,
Raad van Kerken Friesland.

Locatie: Sint-Bonifatiuskerk, Bonifatiusplein 20, Leeuwarden. Meer informatie: www.kruspunt.frl.

Raad van Kerken in Nederland
Koningin Wilhelminalaan 5
3818 HN AMERSFOORT

Facebook Twitter LinkedIn
phone033-4633844
emailrvk@raadvankerken.nl