Laatste schoolweek ...

Bij mijn kleinkinderen op school. De laatste schoolweek gaat in. Ook tijd voor mij om terug te blikken. Mij is dit schooljaar opgevallen, dat kinderen niet snel onderscheiden. De kinderen, die van het AZC afkomstig zijn, maken werkelijk deel uit van de schoolbevolking, als vanzelfspre-kend. Veelkleurig, mag ik wel zeggen.

Gaat het belsignaal, dan laten ze de handen van hun meefietsende ouders los en gaan de school binnen; hun school. Het zijn er veel, zoveel, dat eerst een, toen twee lokalen konden worden gevuld met hun leergierigheid. Want leren willen ze; graag. Wij, grootouders waren welkom op school. We mochten ‘meedraaien’. Mijn kleindochter, nog in groep 7, had mij enige ‘aanbevelingen’ op het hart gedrukt. Dat doen kleindochters op zekere leeftijd. En grootvaders houden zich aan die code. Na een half uur, bescheiden, een hoekje van haar klas te hebben bewoond, verhuisde ik eenzelfde tijd naar de klas van mijn kleinzoon, die lichtelijk trots, mijn binnenkomst waarnam. 

Tenslotte buurtte ik eenzelfde tijd bij/in de klassen met de AZC-kinderen. Over hun schriften en boeken gebogen, trof ik hen aan. Twee helpende ‘juffen’ legden noodverbanden en plakten pleisters; want de zelfwerkzaamheid en zelfredzaamheid in het onderwijs staan hoog aangeschreven in het huidige onderwijs. Ik kon, als oudgediende, niet nalaten in boek en schrift te bladeren en de een na de ander ‘wijze raad’ te geven, want de kinderen ruiken blijkbaar, dat je ‘in het vak’ hebt vertoefd. 

Eens in de maand zetten mijn kleinkinderen een presentatie op touw. Ze laten zien, wat ze in hun mars hebben: zingen, voordragen, een instrument bespelen. De AZC-kinderen laten zien en horen, welke vorderingen ze hebben gemaakt in de Nederlandse Taal. Ik ben er welkom. Ik mag ervan genieten. Dat doe ik dan ook, met volle teugen. 

Tekst + foto: Harry C.A. Daudt

Raad van Kerken in Nederland
Koningin Wilhelminalaan 5
3818 HN AMERSFOORT

Facebook Twitter LinkedIn
phone033-4633844
emailrvk@raadvankerken.nl