Den Haag, 6 september 2016: lezing Margot Kässmann

Op 6 september houdt de Duitse Evangelisch-Lutherse theologe Margot Kässmann een lezing in Den Haag. Zij was onder meer van 1999 tot 2010 bisschop van de Evangelisch-Lutherse Kerk in Hannover en van 2009 – 2010 raadsvoorzitter van de Evangelische Kirche in Duitsland (EKD). Sinds april 2012 is zij, in opdracht van de EKD-raad, ambassadeur voor het Reformatie-jubileum 2016-2017.

Als startmoment voor de Haagse activiteiten rondom dit jubileumjaar, is zij uitgenodigd door de Evangelisch-Lutherse Gemeente Den Haag, de Deutsche Evangelische Gemeinde Den Haag en DEZINNEN – katholiek netwerk voor inspiratie en dialoog in Den Haag, om te spreken over de impulsen van 500 jaar Reformatie voor de kerk van 2025.

Wij nodigen u van harte uit om bij deze lezing aanwezig te zijn. Wij menen dat de reformatie blijvende vragen stelt aan al onze kerkgemeenschappen en dat onze kerken steeds opnieuw 'gereformeerd' moeten worden. In die zin menen wij dat het jubileum alle kerken aangaat, van rooms-katholiek tot protestant. Uw aanwezigheid wordt buitengewoon op prijs gesteld.

Het programma met Margot Kässmann vindt plaats op dinsdag 6 september 2016, aanvang 20.00 uur in de Deutsch Evangelische Kirche, Bleijenburg 3, Dan Haag.

Foto Margot Kässmann: Wikimedia/Jdsteakley

Raad van Kerken in Nederland
Koningin Wilhelminalaan 5
3818 HN AMERSFOORT

Facebook Twitter LinkedIn
phone033-4633844
emailrvk@raadvankerken.nl