Warren over groei Engelse kerkRobert Warren, staflid bij de Church of England en auteur van het boek 'The Healthy Churches' Handbook' komt in november naar Nederland. Aanleiding is de verschijning van een Nederlandse vertaling van het boek. Op 20 november zal hij een toelichting geven voor mensen die betrokken zijn bij het missionaire werk van de PKN, de Nederlandse Zendingsraad en de Raad van Kerken.

Bij evaluatie van kerkelijk opbouwwerk in Durham ontdekte men dat het kerkbezoek bij 25 kerken gestegen was met 16 procent. Het lag niet aan de ligging, niet aan de grootte van de kerk, niet aan de leeftijd of aan de stijl van de voorganger. Er was juist een grote onderlinge variatie. Dat stemde vrolijk, omdat het kennelijk mogelijk was voor alle soorten kerken met allerlei soorten voorgangers een vitale kerk te worden. Een gezonde kerk groeit kennelijk, zoals elk gezond organisme.

Men nodigde een honderdtal mensen uit die vijfentwintig kerken uit voor een werkdag in Durham om na te gaan wat nu de gezamenlijke kenmerken waren van die groeiende kerken. Toen men op zoek ging naar gezamenlijke kenmerken, bleek dat men het niet moest zoeken in activiteiten. Wat men ontdekte was dat het ten diepste ging om een onderliggende waarde: gemeenschapszin. En men ontdekte dat het mogelijk is om ijkpunten op te stellen, waarmee je kunt vaststellen of een kerk al dan niet gezond is. Uiteindelijk zijn  al deze bevindingen in dit boek vastgelegd, dat geschreven is door Robert Warren.

Geïnteresseerden voor het gesprek met Warren kunnen zich opgeven bij www.raadvankerken.nl; het begint 20 november om 14.00 uur. Per reply krijgt men te lezen of er nog ruimte is.

Voor een Nederlandse samenvatting van het boek: lees hier verder de Samenvatting van 'The Healthy Churches'

 

 

Raad van Kerken in Nederland
Koningin Wilhelminalaan 5
3818 HN AMERSFOORT

Facebook Twitter LinkedIn
phone033-4633844
emailrvk@raadvankerken.nl