Bonifatiusdagen oecumenisch

Dat Dokkum zijn Bonifatiusdagen heeft, is bij velen bekend. Maar dat de invulling van die dagen nu een oecumenisch karakter krijgt, is nieuw. De website van NCRV/KRO bericht er over. Drie dagen lang werken rooms-katholiek, protestants, doopsgezind / remonstrants (verenigde christelijke gemeente) en ook christelijk-gereformeerd (een bijzonder partner als je naar landelijke verhoudingen kijkt) samen. Er is een pelgrimage, theater, muziek en bezinning.


De Bonifatiusdagen worden gehouden op 10, 11 en 12 juni. Thema van de dagen is ‘Moedig en Opmerkzaam’. Sinds jaar en dag houdt het rooms-katholieke bisdom Groningen-Leeuwarden op de zondag rond 5 juni, de sterfdag van zijn patroon Bonifatius, een Bonifatiusdag in het Bonifatiuspark met sprekers, een processie en een viering.

“Al langer speelde de wens er een meer oecumenisch evenement van te maken en het over meerdere dagen te verspreiden. Met de Bonifatiusdagen, die op 10-11-12 juni gehouden worden, is deze wens vervuld”, aldus het bisdom.

Sint-Bonifatius (ca. 672-754/755) is de belangrijkste Angelsaksische missionaris en kerkorganisator van de vroege middeleeuwen. Verwijzend naar zijn belangrijkste missiegebieden wordt hij ook wel de 'apostel van Duitsland en Friesland' genoemd.

Programma

De nieuwe Bonifatiusdagen worden op vrijdagavond 10 juni geopend met een oecumenische vesper in de Grote Kerk van Dokkum. Aansluitend is er een theatervoorstelling van Peter Vermaat over de heilige Franciscus van Assisi in de rooms-katholieke kerk.

Op zaterdagmiddag 11 juni kan er een pelgrimstocht gewandeld worden tussen de dorpskerken van Aalsum en Wetsens v.v., is er een lezing over de Dokkumer verzetsdominee W. Cohen in de Grote Kerk, een expositie met zang over Jezus in de christelijk gereformeerde-kerk en een lezing en publieksactie over de ‘groene’ encycliek Laudato si' van paus Franciscus in de rooms-katholieke kerk van Dokkum.

Na een pelgrimsmaaltijd in De IJsherberg is er een bezinningstocht langs kerkhistorische plaatsen en monumenten naar de Bonifatiuskapel waar ’s avonds het muziektheater The Mass wordt opgevoerd over de geloofsmoed van mensen de eeuwen door, afwisselend met gregoriaanse zang en op eigentijdse songteksten van Beyoncee, U2, Ramses Shaffy en The Scene door onder meer zangeres Elske de Wall.

Op zondag 12 juni is er ’s ochtends de traditionele processie van de Bonifatiuskerk naar de Bonifatiuskapel met de hulpbisschop van Fulda. Na de oecumenische lunch en het op Duitse leest geschoeide frühshoppen is er een afsluitende eucharistieviering met als hoofdcelebrant mgr. Gerard de Korte, de voormalige bisschop van Groningen Leeuwarden. Na afloop van deze viering is er nog gelegenheid de oud-bisschop ten afscheid de hand te drukken.

De Bonifatiusdagen worden, naast de rooms-katholieke parochie van Dokkum en het bisdom Groningen-Leeuwarden, mede gedragen door de protestantse gemeente van Dokkum, Aalsum en Wetsens, de remonstrants-doopsgezinde gemeente en de christelijk gereformeerde gemeente van Dokkum.

Bron: Websites NCRV/KRO en bisdom Groningen-Leeuwarden

Raad van Kerken in Nederland
Koningin Wilhelminalaan 5
3818 HN AMERSFOORT

Facebook Twitter LinkedIn
phone033-4633844
emailrvk@raadvankerken.nl