Harlingen, 2 oktober 2016: Friese Kerkendag

Op zondag 2 oktober 2016 is de historische binnenstad van Harlingen het decor voor dit evenement. De provinciale kerkendag wordt eenmaal in de vier jaar gehouden op steeds een andere locatie en vindt ditmaal plaats in Harlingen. Op de provinciale kerkendag willen de kerken laten zien dat het kan. Dat het kan christen te zijn –een mens van geloof, hoop en liefde- in onze huidige maatschappij. In onze provincie zijn daar vele voorbeelden van. Nu Harlingen op 2 oktober 2016 gastheer en plaats van handeling is, ligt het thema ‘bruggen’ voor de hand vanwege het grote aantal bruggen dat deze oude havenstad kent.

Voor de kerkendag roept dit thema het besef op dat het waardevol is in Christus met anderen verbonden te zijn en elkaar als gelovigen uit verschillende kerken en plaatsen te ontmoeten. Maar ook willen wij ons er van bewust zijn dat kerken geroepen zijn om zich niet op een eiland terug te trekken maar bruggen over te gaan en bij te dragen aan de leefbaarheid, de gerechtigheid en de barmhartig-heid in onze samenleving. De Harlinger kerken stellen op 2 oktober hun deuren en harten open met mooie muziek, viering en ontmoeting, talrijke  workshops en met medewerking van vele enthousiaste medewerkers.

Waarom zou u deze dag in Harlingen moeten zijn?
- omdat we als christelijke kerken samen leven uit dezelfde bron: Jezus Christus.
- om elkaar te ontmoeten en te bemoedigen.
- omdat Harlingen zeer de moeite waard is om te bezoeken.

Kijk voor het programma en overige informatie op: www.friesekerkendag2016.nl.

Markt der Mogelijkheden
Tijdens de Fryske Tsjerkedei 2016 kunnen relevante organisaties een info-stand beschikbaar krijgen. Deze stands staan verspreid over de diverse locaties waar activiteiten zullen gaan plaatsvinden. Bent of kent u een organisatie die hiervoor in aanmerking zou willen komen, dan kunt u dat doorgeven aan: ds. Ulbe Tjallingii (ambtelijk secretaris RvK Fryslân) via het adres: tjallingii2@zonnet.nl. Hij neemt dan contact met u op. Zie flyer.


Raad van Kerken Fryslân en de Harlinger Werkgemeenschap van Kerken.

Raad van Kerken in Nederland
Koningin Wilhelminalaan 5
3818 HN AMERSFOORT

Facebook Twitter LinkedIn
phone033-4633844
emailrvk@raadvankerken.nl