Gouda, 13 mei 2016: Ceremonie Erasmusraam

Op 13 mei vindt er een bijzondere Ceremonie plaats in de Gasthuiskapel van Museum Gouda. Rond het Erasmusraam verzamelen zich dan de pauselijk nuntius, de dominee van de Sint-Janskerk, de rabbijn, de imam, de humanist en de bisschop. Aldo Cavalli, Gerrit Vreugdenhil, Albert Ringer, Azzedine Karrat, Christa Compas en Hans van den Hende. Zij spreken tussen 16.00 uur en 17.00 uur allen een kort woord van Hoop. Elk vanuit de eigen overtuiging. De Ceremonie wordt muzikaal opgeluisterd.

In de Gasthuiskapel ligt momenteel het gebrandschilderd Erasmusraam van kunstenaar Marc Mulders ter bezichtiging. Na 26 juni wordt het Erasmusraam toegevoegd aan de collectie Goudse Glazen in de Sint-Janskerk. Middenin het Erasmusraam is de pauw afgebeeld als spiritueel symbool van de hoop, van het nieuwe leven. De kunstenaar verwijst naar ‘Erasmiaanse klanken van tolerantie, vergeving en gastvrijheid’. Paus Franciscus schreef in zijn brief aan Museum Gouda van 1 februari jl. over het Erasmiaans Humanisme: ‘Such Humanism is urgently needed today’.

Om uiting te geven aan de noodzaak van Hoop, organiseert Museum Gouda in samenwerking met de Katholieke Vereniging voor Oecumene deze Ceremonie en Ontmoeting.

Informatie:
De deuren van de Gasthuiskapel, Oosthaven 9, gaan om 15.30 uur open.
De bijeenkomst begint om 16.00 uur en wordt om 17.00 uur beëindigd.
Na afloop is er gelegenheid elkaar te ontmoeten in restaurant Scheeps, aan de overzijde van de Gasthuiskapel.

Aanmelden via: aanmelden@museumgouda.nl.

Erasmus ‘Ik wijk voor niemand’, 6 februari t/m 26 juni 2016, Museum Gouda, Achter de Kerk 14, Gouda. Website: www.museumgouda.nl.

Afbeelding: Gasthuiskapel (rechts) en achterzijde Museum Gouda. Foto: Raad van Kerken NL.

Raad van Kerken in Nederland
Koningin Wilhelminalaan 5
3818 HN AMERSFOORT

Facebook Twitter LinkedIn
phone033-4633844
emailrvk@raadvankerken.nl