Heerenveen, 5 juni 2016: Roze Viering

De Werkgroep Geloof en Homoseksualiteit Friesland (opgericht 1991) bestaat uit een groep vrijwilligers uit verschillende kerkgenootschappen in Friesland en stelt zich ten doel het klimaat voor LHBT-mannen en vrouwen binnen de Friese geloofsgemeenschappen te verbeteren.

Jaarlijks organiseert de werkgroep i.s.m. een plaatselijke gemeente of parochie de provinciale Roze Zondagviering, een kerkdienst ergens in de provincie waar LHBT’s spiritueel onderdak vinden, elkaar ontmoeten en bemoedig worden, samen met een ieder die erbij wil zijn.

De viering in 2016 in de katholieke kerk in Heerenveen draagt als thema: ‘Ware schoonheid’ n.a.v. Hooglied 8 en 1 Korintiers 13. Het gaat over de schoonheid van de liefde, die kleurrijk getint is en veelzijdig. Deze liefde vindt vreugde in waarheid (1 Kor. 13, 6) en dat vieren we samen in lied en gebed. Van harte welkom.

Praktische informatie:
Datum: zondag 5 juni 2016, 15.30u. in de RK Heilige Geestkerk, Crackstraat 13, te Heerenveen.
Voorganger en liturg: pastoor P. van der Weide (Sneek).
Koor: Spirit of Joy (RK Wolvega/Heerenveen), dirigent en organist: Ulbe Tjallingii, pianist: Anne Marie de Ram.

Download het persbericht hier [PDF].

Meer informatie: www.werkgroepgh.nl.

Raad van Kerken in Nederland
Koningin Wilhelminalaan 5
3818 HN AMERSFOORT

Facebook Twitter LinkedIn
phone033-4633844
emailrvk@raadvankerken.nl