Dieren, 14 april 2016: Marinus van den Berg, Lijden verlichten

Marinus van den Berg, nationale expert in begeleiding van mensen bij verdriet, rouw en verlies, komt op uitnodiging van de Raad van Kerken Dieren e.o. op 14 april naar de Ontmoetingskerk te Dieren. Thema van de bijeenkomst is: Lijden verlichten. Dat is ook de titel van het onlangs van zijn hand verschenen boek.

Marinus van den Berg (theoloog en pastor) is bekend van radio, krant en televisie. Bij gebeurtenissen, die grote invloed hebben op de samenleving, zoals zelfmoord door scholieren na pesten op school, wordt hij vaak door actualiteitenrubrieken en kranten geraadpleegd. Zijn licht laat hij eveneens schijnen op ethische discussies als het gaat om zorg voor ouderen bij het levenseinde en palliatieve zorg. Daarnaast houdt hij zich bezig met 'nieuwe' vormen van lijden waar we tegenwoordig met grote regelmaat mee geconfronteerd worden, bijv. het lijden van vluchtelingen.

Marinus van den Berg staat samen met de bezoekers van deze avond onder meer stil bij: Komt er in onze tijd weer meer aandacht voor lijden? Welke aandacht is er dan nodig? Hoe kijken we tegenwoordig naar lijden? Welke beelden van lijden zien we voor ons? Marinus van den Berg noemde zijn laatste boek 'Lijden verlichten?' Hij schreef het na 40 jaar werkzaam te zijn geweest als geestelijk verzorger in de gezondheidszorg en publicaties over levenseinde, rouw, troost en zorg. Er is volgens hem een nieuw spreken over lijden noodzakelijk.

Marinus van den Berg studeerde theologie aan de universiteit in Yale (USA) en Utrecht. Hij heeft veel succesvolle boeken geschreven en is tot over de landsgrenzen een veel gevraagd spreker. 

De bijeenkomst gaat uit van: Raad van Kerken Dieren e.o. De entrée is gratis. Na afloop de mogelijkheid tot een vrijwillige bijdrage. Welkom!

De avond is op 14 april in de Ontmoetingskerk, Adm. Helfrichlaan 54. Aanvang: 20.00 uur, zaal open: 19.30 uur. Zie ook: www.rvkdieren-eo.nl.

Raad van Kerken in Nederland
Koningin Wilhelminalaan 5
3818 HN AMERSFOORT

Facebook Twitter LinkedIn
phone033-4633844
emailrvk@raadvankerken.nl