Kerkennacht 2017

FACEBOOK


 
            

 

  
                              
 
Bekijk de film direct   Deelnemende kerken  
Bericht over filmpje Kerkennacht      


Meedoen Tips Vacatures ANBI Kerkennacht

   
                              
Communicatieplan  Leaflet  Nieuwsbrieven  Ideeën voor de Kerkennacht
       

     
Downloaden logo                                                                                                       In het weekeinde van 23 tot 25 juni 2017 vindt de Kerkennacht plaats. In vele dorpen en steden in Nederland zetten kerken, van welke snit ook, hun deuren wagenwijd open. Een succesvolle formule die sinds 2007 in Nederland wordt aangeboden.

De Kerkennacht is een oecumenisch evenement. In Nederland, maar ook in diverse andere Europese landen openen tal van kerken en gebedshuizen in een weekend hun deuren. Ze laten nieuws- en leergierige bezoekers mee genieten waar zij goed in zijn. Wees erbij in het weekend van 23 juni 2017!

Verleid mensen tot een inspirerende tocht langs en door kerken. Een uitgelezen kans om van het langste weekend van het jaar een bezinnend feest te maken.

Landelijke afstemming
Er is een landelijke werkgroep bij de Raad van Kerken. Deze groep bestaat deels uit mensen met veel ervaring, deels uit mensen met nieuw enthousiasme. Zij zorgen voor een thema van de kerkendagen. Plaatsen kunnen dat thema overnemen, als ze willen. Dat maakt de publiciteit eenvoudiger. Men sluit immers aan bij een breder initiatief. De landelijke werkgroep zorgt voor wat landelijke publiciteit en voor onderlinge uitwisseling van ideeën. Afhankelijk van de fondsen zet men steviger of voorzichtiger in. De landelijke werkgroep stemt de dagen ook af met landelijke media en zorgt voor imput en vergelijking met buitenlandse initiatieven. Want zoals veel oecumenisch werk geldt ook hier: kerkzijn reikt verder dan de eigen grenzen.

Onderzoek
De onderzoeker Henk de Roest heeft enkele jaren geleden onderzoek gedaan naar het effect van de kerkendagen. Uit het onderzoek bleek dat de meeste bezoekers kerken aandoen waar ze anders niet over de vloer komen. De kerkendagen helpen dus de drempel van de kerk lager te maken.

Bestuur
Voorzitter van de landelijke taakgroep is: ds. Bert Kuipers uit Rotterdam.
Secretaris van de landelijke taakgroep is: Margriet  Quarles van Ufford uit Den Haag.
Penningmeester van de landelijke taakgroep is: Dick van Royen uit Utrecht.
Correspondentie met de taakgroep kan plaatsvinden via: rvk@raadvankerken.nl  o.v.v. ‘kerkennacht’

Raad van Kerken in Nederland | Koningin Wilhelminalaan 5 | 3818 HN AMERSFOORT | 033-4633844 | rvk@raadvankerken.nl

Site design: SyncCP; techniek: SiteCan