Kerkennacht in 2019

FACEBOOK


 
            

 

  
                              
 
Bekijk de film direct   Resultaat enquete  
Bericht over filmpje Kerkennacht    editie 2017  


Meedoen Tips Vacatures ANBI Kerkennacht

   
                              
Communicatieplan  Leaflet  Nieuwsbrieven  Ideeën voor de Kerkennacht
       

     
Downloaden logo  Thema 2019                                                                             
De eerstvolgende landelijk afgestemde kerkennacht staat gepland voor het weekend van vrijdag 21 tot zondag 23 juni 2019. 

Kerken die overwegen om mee te doen met de Kerkennacht 2019 kunnen dat doorgeven aan het bureau van de Raad van Kerken. Zij ontvangen dan relevante informatie in de toekomst, zoals een nieuwsbrief die gepland staat voor de periode toewerkend naar 2019. Een eerste groep verkenners heeft met elkaar gesproken over het profiel van de kerkennacht 2019. U vindt het verslag als u hier klikt.  

De ervaringen van de laatste editie van de Kerkennacht, die van 23 tot 25 juni 2017 plaatsvond zijn inmiddels weergegeven in een verslag. De feedback op de enquete ligt aan dit verslag ten grondslag. Voor details: klik hierboven 'Resultaat enquete'.  

Een kerngroep heeft al vergaande plannen voor 2019 naar buiten gebracht. Het overkoepelende thema luidt: 'Is dit óók kerk?'. Tijdens de Kerkennacht laten plaatselijke kerken en geloofsgemeenschappen in het hele land zien dat je in hun kerk verrassende dingen kunt beleven. De kerk heeft bij sommige mensen een stoffig imago. Maar dat is lang niet altijd terecht! Onder het motto 'Is dit óók kerk?' stellen kerken zichzelf open en laten ze een ongekende kant zien. Zo dagen ze de bezoekers uit het beeld van de kerk bij te stellen. Voor meer informatie, klik hier.


De Kerkennacht is een oecumenisch evenement. In Nederland, maar ook in diverse andere Europese landen openen tal van kerken en gebedshuizen in een weekend hun deuren. Ze laten nieuws- en leergierige bezoekers mee genieten waar zij goed in zijn. 

Verleid mensen tot een inspirerende tocht langs en door kerken. Een uitgelezen kans om van het langste weekend van het jaar een bezinnend feest te maken. 

Landelijke afstemming
Er is een landelijke werkgroep bij de Raad van Kerken. Deze groep bestaat deels uit mensen met veel ervaring, deels uit mensen met nieuw enthousiasme. Zij hebben het overkoepelende thema gekozen. Plaatsen kunnen dat thema overnemen, als ze willen. Dat maakt de publiciteit eenvoudiger. Men sluit immers aan bij een breder initiatief. De landelijke werkgroep zorgt voor wat landelijke publiciteit en voor onderlinge uitwisseling van ideeën. Afhankelijk van de fondsen zet men steviger of voorzichtiger in. De landelijke werkgroep stemt de dagen ook af met landelijke media en zorgt voor imput en vergelijking met buitenlandse initiatieven. Want zoals veel oecumenisch werk geldt ook hier: kerkzijn reikt verder dan de eigen grenzen.

Onderzoek
De onderzoeker Henk de Roest heeft enkele jaren geleden onderzoek gedaan naar het effect van de kerkendagen. Uit het onderzoek bleek dat de meeste bezoekers kerken aandoen waar ze anders niet over de vloer komen. De kerkendagen helpen dus de drempel van de kerk lager te maken.

Dagelijks Bestuur
Voorzitter van de landelijke taakgroep is Bert Altena uit Assen.
Penningmeester van de landelijke taakgroep is: Dick van Royen uit Utrecht.
Communicatie van de landelijke taakgroep wordt verzorgd door: Marina Kapteyn.
Correspondentie met de taakgroep kan plaatsvinden via: rvk@raadvankerken.nl  o.v.v. ‘kerkennacht’

Raad van Kerken in Nederland
Koningin Wilhelminalaan 5
3818 HN AMERSFOORT

Facebook Twitter LinkedIn
phone033-4633844
emailrvk@raadvankerken.nl