Twee parochies trekken zich terug

Twee rooms-katholieke parochies in Den Haag doen niet langer mee met het gezamenlijke kerkblad ‘Kerk in Den Haag’ dat in de Hofstad wordt verspreid. Dat meldt het maandblad in zijn jongste uitgave.


Aanvankelijk uitten de parochiebesturen van Maria Sterre der Zee en De Vier Evangelisten hun bezwaren in een brief. Daarin ging het over inhoudelijke bezwaren en het ‘vermeende’ geringe katholieke gehalte van het maandblad en de daarbij behorende website. Daarna kwam er een nadere verklaring, waarin het afscheid toch vooral werd onderbouwd vanuit de financiën.


In een nader overleg gaven de parochiebestuurders aan, ‘dat ze drastisch moeten bezuinigen. De begroting heeft dit jaar een exploitatietekort van ruim anderhalve ton. Pijnlijke keuzes zijn onvermijdelijk. Wat publiciteit betreft, heeft het ontwikkelen van eigen katholieke media, onder anderen nieuwe websites, prioriteit’, aldus Kerk in Den Haag.


Bron: Kerk in Den Haag

Raad van Kerken in Nederland
Koningin Wilhelminalaan 5
3818 HN AMERSFOORT

Facebook Twitter LinkedIn
phone033-4633844
emailrvk@raadvankerken.nl