Ambtsopleiding voor migrantenpastor

Het Centrum voor Migrantenkerken en Theologie (CMKT) plant per 1 september 2016 de start van een
ambtsleiding voor christelijke migrantenvoorgangers en kerkleiders. Speciaal hiervoor is een eenjarige
Post-Graduate programma (60 EC) ontwikkeld in opdracht van SKIN (Samen Kerk in Nederland).
Het centrum voor Migrantenkerken en Theologie is een samenwerkingsverband tussen de Vrije
Universiteit Amsterdam (VU Amsterdam) en SKIN (Samen kerk in Nederland).

Dit centrum richt zich op de studie van de migrantenkerken, zowel als praxis en wetenschappelijke
discipline. Het beoogt een centrum te zijn voor expertise, onderwijs en academisch onderzoek op het
gebied van migrantenkerken: hun theologie, hermeneutiek, religieuze overdracht, ethiek, filosofie,
sociologie, psychologie, traditie en context. Daarbij is er bijzondere aandacht voor de plaats en functie
van migrantenkerken in Nederland en Europa.

Gegeven het belang van de theologische, sociale en psychologische aspecten voor de migrantenkerken
staan drie thema's centraal: de verdieping in de identiteit van de migrantenkerken, bezinning op de
migrantenkerken in de post-moderne samenleving en de dagelijkse context waarin migranten
christenen in Nederland leven.

Niet alleen migranten christenen studeren bij het CMKT, maar ook niet-migrantenstudenten van
andere studierichtingen binnen en buiten de faculteit alsmede andere universiteiten.
Het onderwijsprogramma richt zich op de verdere ontwikkeling van kennis en vaardigheden voor het
ambt.

Met dit programma, dat voorziet in de behoefte aan christelijke migrantenvoorgangers, wordt een
lacune in de theologische opleiding aan de Nederlandse universiteiten opgevuld. De toelatingseis voor
deelname aan dit programma is een aantoonbare afgeronde MA.

Op 21 Maart wordt hiertoe een samenwerkingsovereenkomst ondertekend tussen de SKIN en de VU.
Ter gelegenheid hiervan wordt de eerste CMKT conferentie gehouden aan de Vrije Universiteit op 21
maart van 11.00 - 12.30 getiteld: The church is boring, if it is not relevant. Na afloop van de
conferentie is er een gezamelijke lunch op de VU.


Bron: SKIN

Raad van Kerken in Nederland
Koningin Wilhelminalaan 5
3818 HN AMERSFOORT

Facebook Twitter LinkedIn
phone033-4633844
emailrvk@raadvankerken.nl