Herdenking van slavernij gesplitst

De Nationale Herdenking van de afschaffing van de slavernij zal voortaan plaatsvinden op 30 juni. De daarop aansluitende viering van het Keti Koti Festival blijft op 1 juli. Dat heeft het bestuur van de het Nationaal Instituut Nederlands Slavernijverleden en Erfenis (NiNsee) en de Stichting Amsterdams Centrum bekendgemaakt.

De kerken zijn op diverse manieren betrokken bij de afschaffing van de slavernij. De aangesloten leden van de Raad van Kerken hebben drie jaar geleden een verklaring doen uitgaan, waarin ze aangeven lessen te willen trekken uit het verleden. Uitwerking daarvan is onder meer het deelnemen in het comité van aanbeveling van NiNsee. Diverse lidkerken besteden jaarlijks aandacht aan Keti Koti, waaronder de Evangelische Broedergemeente.


De Nationale Herdenking zal plaatsvinden op 30 juni bij het Nationaal Monument Slavernijverleden in het Amsterdamse Oosterpark om 19.00 uur. Op 30 juni zal overdag – aanvang 11.00 uur – op het Surinameplein te Amsterdam een kinderherdenking georganiseerd worden. Het Keti Koti Festival, de jaarlijkse viering van de afschaffing van de slavernij, blijft onveranderd op 1 juli in het Oosterpark, Amsterdam.

Het splitsen van de Nationale Herdenking en de viering van de afschaffing van de slavernij is de uitkomst van de samenwerking tussen het NiNsee en de Stichting Amsterdams Centrum, die al 22 jaar de herdenking op 30 juni op het Surinameplein in Amsterdam verzorgt. Ook deze herdenking ondergaat een metamorfose en krijgt met ingang van 30 juni 2016 het karakter van een kinderherdenking. Daarvoor zal er intensief worden samengewerkt met diverse basisscholen waarbij de nadruk zal liggen op educatie over het Nederlandse slavernijverleden. Vanwege dit karakter zal de herdenking, overdag, onder schooltijden plaatsvinden op het Surinameplein.


Met deze nieuwe opzet beogen het NiNsee en de Stichting Amsterdams Centrum de Nationale Herdenking als onlosmakelijk deel van het (gedeelde) Nederlands erfgoed sterker te positioneren en de kennis over het Nederlands Trans-Atlantische slavernijverleden te vergroten.


Bron: persbericht NiNsee

Raad van Kerken in Nederland
Koningin Wilhelminalaan 5
3818 HN AMERSFOORT

Facebook Twitter LinkedIn
phone033-4633844
emailrvk@raadvankerken.nl