Jongeren naar Zuid-Afrika

 Jongeren uit Nederland kunnen in juli 2010 meedoen met een oecumenisch jongerenkamp in Zuid-Afrika. Onder het motto 'Africa meets Europe'  komt er een zogenaamd oecumenisch jongerenkamp op het zuidelijk continent. Dat heeft Günther Sturms namens stichting OIKOS bericht.

Daarmee krijgt het idee van een zomerkamp, dat dit jaar zijn primeur beleefde, over twee jaar een vervolg. Afgelopen zomer is voor het eerst een dergelijke ontmoeting van jongeren opgezet. Het kamp vond plaats gedurende de maand juli in Liège en Antwerpen. Zo'n veertig deelnemers en hun begeleiders kwamen vier weken bij elkaar om na te denken over globalisering, economische en sociale gerechtigheid. Deelnemers ontmoeten elkaar nog steeds, maar dan via 'cyperspace'.

De jongeren die in 2008 mee deden, zijn afkomstig uit Zuid-Afrika, Rwanda, België en Nederland.  Zij blijven de komende maanden werken aan een rechtvaardige en geloofwaardige wereld. Door middel van presentaties in verschillende lokale kerken en het schrijven in lokale kranten vragen de jongeren aandacht voor mondiale thema's zoals arm-rijkverhoudingen, het klimaat, economische relaties en gerechtigheid. Jongeren raakten hiervoor geïnspireerd door het internationale oecumenische zomerkamp, dat plaatsvond onder met het thema:  'Africa meets Europe - Think Globally!'.

Oecumene
Om een beeld te hebben van hoe dat gaat, kijken we nog even terug op de ervaringen in 2008. Elke dag vonden oecumenische 'devotions' en interculturele bijbelstudies plaats. De bijbelstudies werden geleid door de predikanten en jongerenwerkers uit de verschillende  landen. De gebedsdiensten werden door de deelnemers verzorgd. Deelnemers maakten kennis met verschillende vormen van eredienst en liturgie. Er werd elke dag flink gezongen.

Daarnaast kwamen economisch en sociale dimensies van globalisering aan de orde in lezingen, bijbelstudies en excursies. De moderne kledingindustrie in China werd gethematiseerd, maar ook de koffiehandel in Rwanda. Verder werd een vergelijking getrokken met de opkomst van de mijnindustrie in België aan het begin van de twintigste eeuw. Deelnemers bezochten o.a. de koolmijnen in Blegny.

De Nederlandse deelnemer Günther Sturms zegt: 'We hebben tijdens het kamp nagedacht  hoe de economie in dienst van Gods schepping kan komen. Kan de aarde nog wel voldoende voedsel produceren, als we ook op grote schaal biobrandstoffen verbouwen?  Misschien moeten we energiezuiniger gaan leven, door bijvoorbeeld minder vlees te eten? Het was heel bijzonder om hierover met zoveel kerkelijke jongeren over te praten".

Projecten
Globaliseringaspecten kwamen ook in de verschillende 'projects' naar boven. De kampdeelnemers gingen gedurende twee dagen per week aan de slag in vrijwilligersprojecten. Elke week waren er andere projecten. Sommigen deelden voedsel uit aan minderbedeelden in een kerkelijke voedselbank, anderen hielpen een lokale kerkgemeenschap door het onkruid wieden in de kerktuin. Een derde groep verfde het Protestants Sociaal Centrum in Antwerpen.

Naast de vele studiebijeenkomsten en projecten werden ook recreatieve activiteiten georganiseerd. De campers kregen rondleidingen o.a. in Luik en de Antwerpse kathedraal. Op de nationale feestdag (21 juli) werd een bezoek gebracht aan Brussel. Ook werd er intensief gesport. Vooral voetbal en volleybal waren erg populair, en uiteraard speelden ''black and white together'. Verder waren er culturele landenpresentaties.

Stichting Oikos organiseerde 'Africa meets Europe' in samenwerking met Togetthere en JOP. Jongeren uit verschillende landen en kerken waren vertegenwoordigd: De Protestantse Kerk in Nederland (PKN), De Verenigde Protestantse Kerk in België (VPKB), de Uniting Reformed Church in Southern Africa (URCSA), Eglise Presbyterienne au Rwanda (EPR) en de Rooms-katholieke Kerk.

Voor meer informatie: g.sturms@stichtingoikos.nl.

 

 

Raad van Kerken in Nederland
Koningin Wilhelminalaan 5
3818 HN AMERSFOORT

Facebook Twitter LinkedIn
phone033-4633844
emailrvk@raadvankerken.nl