Spontane gebeden

De campagne ‘Hoop voor de kerk in Syrië & Irak’ krijgt veel steun. Er is een speciale website waar men bijvoorbeeld gebeden laat insturen: www.myprayerfor.com. Je kan er gebeden op plaatsen van mensen en onderwerpen die je ter harte gaan. De site is bedoeld om mensen en organisaties met elkaar te verbinden. ‘Daarbij geloven we dat gebed een krachtig instrument is voor die verbinding en om samen God te zoeken’, aldus de initiatiefnemers uit kringen van de Evangelische Omroep.

Hieronder volgen een paar voorbeelden van gebeden:


Here God, Vader, Abba
Heer, wees met Uw kinderen in Irak en Syrië, nu op dit moment,
ik bid U om Uw bescherming, om Uw bemoediging voor Uw kinderen, om staande te blijven.
Heer ik bid U voor de vervolgers,
ik bid U dat Uw licht gaat schijnen in verharde harten,
U kunt een hart dat vol is van haat veranderen.
Here Jezus, raak de harten aan van de vervolgers,
ik bid U om dromen, visioenen, waarin U zichzelf laat zien, dat mensen die nu in de ban zijn van haat geraakt zullen worden en op zoek gaan naar U, Heer Jezus!!
Ik bid U dat mensen die hun leven naar U keren,
anderen zullen ontmoeten die zich in Uw liefde over hen ontfermen
en Uw richting aangeven.
In Jezus Naam. 
Amen


Een ander gebed:

Lieve Vader
Zicht op verlichting raakt vertroebeld als leed en verschrikkingen langdurig aanhouden. Maar er is altijd hoop. Zolang wij op U vertrouwen is er hoop.
Dat heeft U ons geleerd. Door Abraham, door Jakob, door Mozes, door David. In vele Psalmen en verhalen klinkt altijd weer de hoop.
En bovenal door Jezus Christus is deze hoop bekrachtigd. Dank U voor de hoop Vader. Help ons U te blijven vertrouwen. Help ons de verschrikkingen in de wereld te weerstaan en vrede te sluiten.
Reik Uw hand uit naar Syrië, Irak, Libie, Mali… Reik uw hand uit naar christenen, moslims, koerden…
Alleen bij U zijn wij echt veilig.
In naam van Jezus bid ik U.
Amen.

En een kort gebed:

Vader help deze mensen in de verdrukking.
Wees hen nabij en schenk verlossing. Vrede en water en brood.
Ontferm u over hen.
Amen


Bron: www.myprayerfor.com

Raad van Kerken in Nederland
Koningin Wilhelminalaan 5
3818 HN AMERSFOORT

Facebook Twitter LinkedIn
phone033-4633844
emailrvk@raadvankerken.nl