Verhuizing bisdom Haarlem

Het bisdom Haarlem-Amsterdam gaat verhuizen. Op facebook vertelt mgr. dr. Jan W.M. Hendriks dat de priesterraad op vrijdag 19 februari mogelijk voor het laatst bijeen is geweest in het bisschopshuis aan de Nieuwe Gracht in Haarlem.

Het is de bedoeling, zo berichtte het bisdom eerder, dat de bisschop met zijn staf gaat verhuizen naar de plebanie aan de Leidsevaart te Haarlem. Deze pastorie, die gelegen is naast de kathedraal, is enkele jaren geleden al gerestaureerd met het oog op een eventuele verkoop van het bisschopshuis.

De reden van de verkoop is tweeledig. Enerzijds hoopt de bisschop met de opbrengst de toekomst van het bisdom en haar (pastoraal) personeel veilig te stellen en gezond te houden. Anderzijds vindt mgr. Jos Punt het niet passend om in deze tijd als bisschop een ‘stadspaleis’ te bewonen. Dit sluit prachtig aan bij de sobere intenties van paus Franciscus; de bisschop heeft deze intentie overigens zelf al een aantal jaren geleden uitgesproken, meldt de website van het bisdom.

Met de Tiltenberg als opleidings­centrum, het missionair centrum in Heiloo en de gerestaureerde kathedraal met het nieuwe bisschopshuis, heeft het bisdom voldoende panden om als centrum van kerkelijk Noord-Holland present te zijn.

Mgr. Hendriks bericht dat de priesterraad onder meer sprak over de organisatie van het bisdom, parochies en dekenaten in de toekomst, de krimpende financiële middelen, het belang van de geloofsopbouw, liturgische kwesties en het beleid rond woord- en communievieringen en het inzetten van missionarissen van barmhartigheid.


Bron: website bisdom Haarlem-Amsterdam en facebook mgr. Jan Hendriks

Raad van Kerken in Nederland
Koningin Wilhelminalaan 5
3818 HN AMERSFOORT

Facebook Twitter LinkedIn
phone033-4633844
emailrvk@raadvankerken.nl