Oude tekst over Reformatie

Medewerkers van de bibliotheek Gotha van de universiteit in Erfurt hebben zeer oude beschrijvingen gevonden over de Reformatie. Dat heeft de persdienst van de Evangelische Kirche in Duitsland meegedeeld. Onder de titel ‘Over hoe de tweedeling in he geloof en de religie halverwege 1517 zich in de Duitse Natie heeft doorgezet’ schrijft een onbekende auteur in 1535 over de gebeurtenissen in het jaar van de kerkhervorming vanuit rooms-katholiek perspectief.

De stukken werden gevonden bij het opschonen van de nalatenschap van de voormalige bibliotheekdirecteur Ernst Salomon Cyprian (1673-1745). De wetenschappelijk medewerker Daniel Gehrt noemt de vondst zeer waardevol, omdat het ouder is dan de beschrijvingen van de Reformatie die men tot nu toe volgde. Zo is er een beschrijving uit 1541 van de lutherse superintendent Friedrich Myconius (1490-1546) en van Georg Spalatin (1484-1545). In vergelijking met andere polemische vlugschriften uit die tijd kenmerkt het gevonden document zich door een zekere zakelijkheid in de beschrijving van wat er heeft plaatsvonden.


De nalatenschap van Cyprian kent ook andere documenten uit de tijd van de Reformatie. Er is een visitatie-en consistorieordening uit 1574 en er zijn brieven en verhandelingen van Hartmuth von Cronberg (1488-1549).

Bron: EKD

Raad van Kerken in Nederland
Koningin Wilhelminalaan 5
3818 HN AMERSFOORT

Facebook Twitter LinkedIn
phone033-4633844
emailrvk@raadvankerken.nl