Met beide benen op de grond

De maatschappelijke samenwerking tussen de kerken is sterker ontwikkeld dan de geestelijke samenwerking. Dat beeld komt naar voren in het boek 'Met beide benen op de grond', dat net verschenen is. Het boek geeft verschillende artikelen die gaan over de verhouding tussen Rome en de Reformatie.

De eindredactie, Tymen van der Ploeg, Ad van der Helm en Hans Weigand, stelt dat de oecumene niet stil is komen te liggen. Wel is er een accentverschuiving waar te nemen naar de maatschappelijke oecumene, waar intensief wordt samengewerkt. Initiatieven op institutioneel - theologisch vlak liggen moeilijker. Deze kunnen volgen, aldus de schrijvers, op het moment dat men de opdracht van Christus echt één te zijn echt serieus neemt.

Vooralsnog zien de auteurs een verschil in tempo. De institutionele oecumene heeft een lager tempo. De auteurs juichen de gelaagdheid in de oecumene toe. "Als gevolg daarvan hoeft de oecumene op de maatschappelijke werkvloer niet belemmerd te worden door de theologische en kerkrechtelijke verschillen".

De auteurs stellen verder vast dat jongeren op een eigen manier in de oecumene staan. "De kerkelijke jongeren die er zijn, blijken vooral geïnteresseerd te zijn in de eigen traditie of achten de verschillen in vormen en structuren niet echt van belang".

Het boek 'Met beide benen op de grond' is nu eens niet uitgegeven door een typisch oecumenische uitgever, maar door Buijten & Schipperheijn in samenwerking met ICS, het forum voor geloof, wetenschap en samenleving uit Utrecht. In het boek zijn bijdragen opgenomen van onder meer: Everard de Jong, René van Woudenberg, Ton van Eijk, Ad van der Helm en Leen van Drimmelen e.v.a.

 

 

 

 

Raad van Kerken in Nederland
Koningin Wilhelminalaan 5
3818 HN AMERSFOORT

Facebook Twitter LinkedIn
phone033-4633844
emailrvk@raadvankerken.nl