Christelijke generaals van Assad

´Wist u dat een aantal generaals van de Syrische president Assad christen zijn? Zij zijn dus medeverantwoordelijk voor de bommen op burgerdoelen!’ Dat stelt dr. John van Schaik, gespecialiseerd in onder andere het Oosterse Christendom. Wat is de verhouding tussen moslims en Christenen in dit door oorlog verscheurde land? Wat is de kern van het Syrische christendom en waarin verschilt het van andere vormen van christendom en islam?


Op 18 en 19 maart zal de godsdienstwetenschapper een inleiding houden op buitengoed Fredeshiem van de Algemene Doopsgezinde Sociëteit in dit Syrische christendom. Niet alleen omdat het nu actueel is, maar omdat de kennis van deze tak van het christendom te wensen overlaat. Net als de verschillen tussen het christendom en de islam in deze context. Van Schaik: 'We weten er zo weinig van. De christenen in Syrië staan bijvoorbeeld aan de kant van president Assad, omdat Assad behoort tot de Alawieten, een moderne en seculiere vorm van de islam, maar wel een sji’itische vorm. Dat is de reden dat Assad wordt gesteund door bijvoorbeeld Iran. Door veel soennitische moslims worden die Alawieten nauwelijks als moslimbroeders gezien. Er was in de achtste eeuw een Syrische theoloog, ene Johannes Damascenus, die van oordeel was dat de religie van Mohammed een nieuwe variant van het christendom was. Dat maakt het verschil tussen vormen van islam en vormen van christendom ineens heel klein.'


Deze kennis maakt het conflict zo mogelijk nog ingewikkelder, maar het is wel een noodzakelijke nuance. Toch is dat niet het hoofddoel van Van Schaik voor dit weekend. Hij wil zoveel mogelijk wegblijven van enige duiding van het conflict. 'Daar ben ik niet voor'. Inhoudelijk bestudering van het Syrische christendom is vele malen interessanter dan duiding, omdat Syrië behoort tot de bakermat van het christendom. Van Schaik: 'De apostel Paulus ziet de opgestane Christus als hij onderweg is naar Damascus om aldaar de reeds aanwezige volgelingen van Jezus te volgen. Dit is al rond het jaar vijftig. Daarbij komt nog dat Mohammed voor het eerst als profeet herkend wordt door een Syrische monnik in Bosra, die waarschijnlijk een ariaans of nestoriaans christen was. Het zijn zomaar wat voorbeelden van deze belangwekkende materie.'

Al tien jaar verzorgt Van Schaik weekenden in het kader van Leeftocht. Daarin is hij altijd op zoek naar dat wat niet wordt verteld. En ineens was daar de groeiende interesse van de wereld in Syrië. Het uitgelezen moment voor Van Schaik om dat te vertellen wat we elders niet direct horen over Syrië, islam en christendom. 'Het is een inhoudelijk weekend. Via hoorcollega en werkcolleges en genoeg ruimte voor je eigen specifieke vragen aangaande de geschiedenis, de relaties van Syrisch christendom tot de islam en de inhoudelijke en rituele verschillen tussen het Syrische christendom en Westers christendom komen we tot een kern. Een mening over het conflict mag u als u weer thuis bent zelf formuleren.'


Bron: doopsgezind.nl

Raad van Kerken in Nederland
Koningin Wilhelminalaan 5
3818 HN AMERSFOORT

Facebook Twitter LinkedIn
phone033-4633844
emailrvk@raadvankerken.nl