Joure, 10 mei 2016: Augustinusverkondiging

Waait de geest nog waarheen die wil? Augustinus verkondiging op Pinksteren

Dinsdagmiddag 10 mei organiseert de RvK Friesland een studie- en ontmoetingsmiddag voor pastores en predikanten. Onderwerp zullen de pinksterpreken van de kerkvader Augustinus zijn. Het verhaal over de komst van de Heilige Geest op Pinksteren zoals verteld in Handelingen van de apostelen is een intrigerend maar ook lastig verhaal. Het gedruis van hevige wind, vurige tongen, spreken in vreemde talen en een stoet aan volkennamen zijn voor menig predikant een pittige opgave.

Augustinus van Hippo (354-430) heeft bijna veertig jaar lang de geloofsgemeenschap van het Noord-Afrikaanse Hippo Regius als predikant en bisschop gediend. Van hem zijn honderden preken bewaard. Daaronder bevinden zich ook enkele pinksterpreken. In die toespraken blijkt Augustinus oog te hebben voor details in de Bijbeltekst waar je gemakkelijk overheen leest. Hij legt bovendien verrassende verbanden. Kan een bezielende pastor uit oude tijden eraan bijdragen om onze visie op het pinksterfeest te vernieuwen? 

De bijeenkomst wordt begeleid door drs. Hans van Reisen (*1957), theoloog en studiesecretaris van het Augustijns Instituut in Eindhoven. Samen met anderen publiceerde hij een reeks preekvertalingen en bijbelcommentaren van Ambrosius en Augustinus. Tijdens de bijeenkomst is een boekentafel aanwezig waarop alle leverbare boektitels met vertalingen van deze kerkvaders ter inzage en te koop liggen. 

De middag begint om 13:30 uur en eindigt omstreeks 16:15 uur met de uitnodiging onder het genot van een drankje de onderlinge ontmoeting nog even voort te zetten. Plaats van samenkomst is het parochiecentrum te Joure: Midstraat 110 (8501 AV). De kosten voor deze studiemiddag bedragen €10,00 per persoon.

Opgave kan via info@raadvankerkenfryslan.nl.

Foto: Parochie van de kapel te Warns.

Raad van Kerken in Nederland
Koningin Wilhelminalaan 5
3818 HN AMERSFOORT

Facebook Twitter LinkedIn
phone033-4633844
emailrvk@raadvankerken.nl