Gereformeerden waren ook vluchtelingen

De omgang met vluchtelingen behoort tot de kern van de reformatorische traditie. Vluchtelingengemeenten zijn ontstaan in steden zoals Geneve, waar Johannes Calvijn heeft gewerkt, en in zekere zin is de theologie in dergelijke situaties door vluchtelingen geschreven.


Woorden van een dergelijke strekking spreekt Douwe Visser, uitvoerend secretaris van de Wereldgemeenschap van Reformatorische Kerken (WCRC) in een interview dat de communicatieafdeling van de Wereldraad van Kerken met hem voerde.


Douwe Visser, ooit predikant in een gereformeerde kerk in Nederland, gaat in op de vluchtelingenvragen. ‘De vluchtelingencrisis heeft zich over heel Europa verspreid, en de vragen zijn een uitdaging voor organisaties die zich met het geloof bezighouden, en in het bijzonder voor ons als WCRC, omdat we gestationeerd zijn in Duitsland. We voelen ons geroepen om te kijken wat wij als kleine, maar erg levendige organisatie in dezen kunnen doen’.

Voor Visser haken de vragen die te maken hebben met de opvang van vluchtelingen in op de kern van zijn geloof, het gaat om het ontvangen van mensen, hen helpen, en mogelijkheden creëren zodat er integratie mogelijk is. ‘De WCRC is een erg kleine organisatie. We kunnen niet een immens groot vluchtelingenprogramma opzetten. Maar we kunnen wel helpen om het scepticisme te overstijgen van mensen die zich afvragen: ‘Kunnen we wel iets doen?’, ‘Moeten we wel iets doen?’ We realiseren ons dat onze traditie diep verankerd is in de vluchtelingenproblematiek’.


Visser noemt het contact belangrijk met UN-organisaties en NGO’s, zodat de mensen die daar werken idee hebben van de waarden waardoor velen met Visser zich laten leiden.


Bron: WCC

Raad van Kerken in Nederland
Koningin Wilhelminalaan 5
3818 HN AMERSFOORT

Facebook Twitter LinkedIn
phone033-4633844
emailrvk@raadvankerken.nl