Als de Titanic zinkt

Gasten zoeken verkoeling tijdens het festival

De goede balans tussen evangeliedoordenking en praktisch iets doen. Dat was één van de kernthema's in de discussie die het opinieblad Reveil had georganiseerd tijdens het Xnoizz Flevo Festival. Ds. Pieter Boomsma daagde het forum uit om enkele concrete punten te noemen waar de kerk de komende jaren bezig zou moeten zijn. Klaas van der Kamp pleitte voor een beperkt aantal. Hij noemde concreet zaken als klimaatverandering, cohesie in de samenleving en vrede. Arnold van Heusden beaamde de wenselijkheid om een beperkt aantal speerpunten te kiezen. Vanuit de zaal werd gesteld dat de kerk zich vooral zou moeten concentreren op 'de echte evangelieverkondiging' en tot de wenselijkheid eerst de onderlinge relaties goed te regelen. Het verleidde Boomsma tot de interventie: "Dus als de Titanic zinkt pak jij een ander bij de schouder en zegt: Laten we nader kennismaken". Klaas van der Kamp noemde het evangelie hinderlijk, omdat Jezus zelf ons steeds weer wakker schudt uit eenzijdige spiritualiteit. Hij citeerde de tekst: "Jezus zegt: 'Ik ben een vreemdeling geweest en jullie namen mij op'.

 

PKN-toeruster Nienke Dijkstra-Algra vertelde dat haar vader van de kerk verwachtte dat er zuiver evangelie werd verkondigd. "De rest kan ik vanuit mijn eigen verantwoordelijkheid zelf invullen". Klaas van der Kamp stelde dat engagement en spiritualiteit niet tegen elkaar mogen worden uitgespeeld. "De Geest laat ons inademen en uitademen; als je één onderdeel vergeet is het leven er snel uit". Arnold van Heusden stelde dat men in de kerk wat dat betreft ook wel eens wat positiever naar buiten mocht treden. Pieter Boomsma wees op het feit dat veel vrijwilligerswerk drijft op de inzet van de kerken. Maar mensen weten het niet. Tweederde van de vrijwilligers bij vreemdelingenhulp en armoede heeft een kerkelijke achtergrond, stelde hij.

 

 

Jongeren ervaren wat het is geen dak boven je hoofd te hebben en in een doos te liggen

 

De discussie ging over het thema: de toekomst van de kerk. Klaas van der Kamp stelde dat er een generatie opgroeit die heel anders met kerk en geloof zal moeten omgaan. Hij maakte een vergelijking met een meisje dat uit Turkije kwam naar Nederland. "In Turkije kende ze een schooluniform. In Nederland was de kleding vrij. Dat verplichtte haar om in Nederland lang na te denken over wat ze zou aantrekken. Want ze werd er meer op beoordeeld". Volgens Van der Kamp vraagt de toekomst van mensen dat ze bewust kiezen; meer dan in het verleden.

 

Er werd ook breder doorgesproken over de ruimte die jongeren ervaren in de kerk. Nogal wat bezoekers vonden dat er te weinig rekening werd gehouden met de wensen van de jeugd. Een bezoeker uit Winterswijk stelde voor om het nog iets breder te trekken en de kerk in het algemeen vaker te openen. Van der Kamp stemde in met die verbreding. Hij noemde gastvrijheid in de zin van 'open staan voor de ander' een basis voor de kerk in de toekomst. Mensen in het westen hebben toch altijd weer de neiging om die openheid af te houden. Hij noemde het voorbeeld van een Zuidafrikaan die op zakenreis naar Nederland zich geërgerd had aan het feit dat hij in een hotel werd ondergebracht en niet gewoon bij de mensen thuis. "Als je de bijbel er op naslaat merk je dat de joden de vreemdeling betrekken bij de sabbatsrust en de vreemdeling die zich laat besnijden doet zelfs mee aan de Pesach-liturgie. Hoe kan het dan zijn dat wij in de kerk steeds weer onderdelen weghouden bij de gasten?"

 

Pieter Boomsma wees op het feit dat veel vrijwilligerswerk drijft op de inzet van de kerken. Maar mensen weten het niet. Tweederde van de vrijwilligers bij vreemdelingenhulp en armoede heeft een kerkelijke achtergrond, stelde hij.

 

De 10.000ste bezoekster arriveert

 

Raad van Kerken in Nederland
Koningin Wilhelminalaan 5
3818 HN AMERSFOORT

Facebook Twitter LinkedIn
phone033-4633844
emailrvk@raadvankerken.nl