Deventer, 21 februari 2016: Cross of nails

In november 1940 vond de operatie 'Unternehmen Mondscheinsonate' plaats: Coventry (Engeland) werd zwaar gebombardeerd vanwege alle (oorlogs)industrie die daar gevestigd was. 600 mensen verloren het leven en er vielen 1000 gewonden. Meer dan 4300 huizen en de middeleeuwse kathedraal werden verwoest. Kort daarna ontdekte een metselaar twee dakbalken die in de vorm van een kruis lagen. Hij bond ze bij elkaar en zette ze rechtop in de puinhopen. Later werd het geplaatst op het ruïnealtaar dat inmiddels in de koorruimte van de verwoeste kathedraal in de open lucht was gemaakt. Op de muur erachter werden de woorden 'Father forgive' (Vader vergeef) geschreven door priester Dick Howard. Deze woorden herinneren aan Jezus' woorden: 'Vader, vergeef hen, want zij weten niet wat zijn doen'.

Heel bewust schreef Howard de woorden 'Vader vergeef' en niet 'Vader vergeef hen'. Hiermee wilde hij uitdrukken dat in elke oorlog uiteindelijk iedereen vergeving nodig heeft. Al heel snel na 1945 werd vanuit de kathedraal contact gezocht met geloofsgemeenschappen in Duitsland, met name in Kiel dat in 1947 een eerste kopie van het Cross of nails, het Spijkerkruis ontving als teken van verbondenheid. Berlijn ( o.a Gedächtniskirche) , Dresden ( Frauenkirche) en vele andere plaatsen volgden. Tot op de dag van vandaag sluiten zich geloofsgemeenschappen overal op de wereld aan bij de Community of the Cross of nails. Zie ook: http://www. coventrycathedral.org.uk.


Anno 2016 is er zo een wereldwijde gemeenschap rondom het Cross of Nails, waarin zo’n 180 gemeenschappen participeren. Voorwaarde is dat men zich biddend en metterdaad inzet voor vrede en verzoening. Deze gemeenschappen bevinden zich meestal in steden die oorlogsschade opliepen. Naast die in bovengenoemde steden ook bijvoorbeeld in Seoul en München. In ons land zijn ze o.a te vinden in Rotterdam (Laurenskerk), Middelburg (Kloosterkerk), Nijmegen (Stevenskerk), Wageningen, Arnhem en op de Vlootbasis in Den Helder. Elke vrijdag rond 12.00 uur wordt er om vrede en verzoening gebeden.

Dat gebeurt ook al jaren in de Grote of Lebuinuskerk in Deventer, door een oecumenische groep gelovigen. Zij zijn afkomstig uit Geloofsgemeenschap Het Penninckshuis, de Heilige Lebuinusparochie waaronder enkele broeders van de Paters Maristen, de Protestantse Gemeente Deventer en een vertegenwoordiger van de Bahaí-gemeenschap. Bij de ontvangst van bisschop Tutu in 2012 speelden zij een actieve rol. Ook organiseerden zij in mei 2015 een tentoonstelling in de kerk over de Lebuinuskerk in de tweede wereldoorlog.

Op zondag 21 februari 2016 zal daarom nu Rev. Dr. Sarah Hills, in de Grote of Lebuinuskerk een kopie van het Cross of Nails, een Spijkerkruis overhandigen. Daarmee worden ook de aangesloten kerkgemeenschappen in Deventer officieel lid van de wereldwijde ‘Community of the Cross of Nails”. Sarah Hills is een van de Anglicaanse geestelijken in Coventry. Zij is speciaal belast met het internationale vredeswerk.

De overhandiging vindt plaats in een feestelijke oecumenische viering met een engels tintje, die om 10.00 uur begint. De Lebuinuscantorij o.l.v. Kirstin Gramlich verleent haar muzikale medewerking. Vele vertegenwoordigers uit andere steden in ons land zullen aanwezig zijn. Ook u wordt van harte uitgenodigd om deze dienst mee te vieren en om na afloop een kof koffie te blijven drinken en kennis te maken met Rev. Dr. Sarah Hills. Voor wie van ver komen is er daarna nog een broodje en soep.

Adres:
Grote of Lebuinuskerk, Grote Kerkhof 42, Deventer. 
Bezoekersingang: Westportaal naast de toren.
Website: www.pkn-deventer.nl.


Download de uitnodiging met alle informatie [PDF].

Raad van Kerken in Nederland
Koningin Wilhelminalaan 5
3818 HN AMERSFOORT

Facebook Twitter LinkedIn
phone033-4633844
emailrvk@raadvankerken.nl