Lusten en lasten ouderdom

In amper 150 jaar is de levensverwachting van mensen in het westen verdubbeld. Nu al is twintig procent van de bevolking ouder dan 65 jaar. En dat percentage zal nog verder opschuiven; in het midden van de 21ste eeuw zal een derde tot die leeftijdscategorie behoren. Alle reden om over de consequentie voor mensen na te denken.

‘Lusten en lasten van de leeftijd’, of zoals men in Duitsland zegt ‘Lust & Last der späten Jahre’, dat is de titel van een publicatie die woensdag 3 februari is verschenen bij de oosterburen. De VELKD (Verenigde Evangelisch-Lutherse Kerken in Duitsland) hebben het boek uitgebracht.


Veel ouderen zijn nog zeer vitaal. Tegelijk stijgt ook het aantal mensen dat verpleging en verzorging nodig heeft. De kerken proberen vanuit christelijk perspectief hierover te spreken. Er komen moeilijke thema’s aan de orde, zoals dementie, schuldgevoelens en pijn. En thema’s die met levenskunst te maken hebben, zoals het besef gezegend te zijn en de waarde van de humor.


De beraadgroep Samenlevingsvragen houdt zich op verzoek van de Raad van Kerken ook in Nederland met het thema van de laatste levensfase bezig. De focus van die bezinning is meer medisch gericht. De Duitse uitgave thematiseert die vraag niet, maar blijft meer in de sfeer van welzijn in het algemeen.

Bron: EKD

Raad van Kerken in Nederland
Koningin Wilhelminalaan 5
3818 HN AMERSFOORT

Facebook Twitter LinkedIn
phone033-4633844
emailrvk@raadvankerken.nl