Diversiteit boven superioriteit

De culturele en religieuze diversiteit is een kostbaar erfgoed. Dat bracht dr. Ruud Lubbers naar voren bij de viering van het 60-jarig jubileum van de Wereldraad op 22 augustus. Hij vroeg om waardering voor diversiteit boven het koesteren van superioriteitsgevoelens.

 

 

De oud-premier constateerde dat er meer ruimte is gekomen voor een spirituele beweging. Hij achtte een dergelijke spiritualiteit gewenst. 'De seculiere wereld zal alleen menselijk zijn als er ook plaats is voor spiritualiteit'. En in een jubileumbundel schreef hij:  'Moderniteit gaat niet alleen over informatie- en communicatie-technologie en over de markt-economie; het gaat ook over de renaissance van spiritualiteit over de hele wereld door elkaar te ontmoeten en van elkaar te leren, mogelijk gemaakt door communicatie'.

Hij herinnerde aan een gesprek met 'zijn' bisschop Ad van Luyn van Rotterdam. Lubbers wees hem op de waarden van de Corporate Social Responsability: People, Planet en Profit. En Van Luyn heeft volgens Lubbers terecht het begrip  'Pneuma' toegevoegd. Pneuma staat voor 'Geest' en laat zien dat bij de moderne waarden van cultuur en samenleving ook een geestelijke, pneumatologische component hoort.

 

 

De koningin ontvangt van Frans Bouwen het eerste exemplaar van de jubileumbundel

 

Dr. Peter Kooijmans, de voormalige minister van buitenlandse zaken, hield de kerken een spiegel voor. Hij vroeg zich af waarom er niets van de kerken was vernomen in Rusland en Georgië voorafgaand aan de recente oorlog en dat terwijl de kerken er wel een revival kennen. En hij herinnerde zich een bijeenkomst in de winter van 1991 - 1992, toen hij de kerken in Joegoslavië vroeg wat zij deden ter overbrugging van tegenstellingen en ook toen was het stil gebleven. Hij noemde als taak van de Wereldraad het manen van regionale en locale kerken als dergelijke kerken ten onrechte zwijgen.

Dr. Sam Kobia, secrearis-generaal van de Wereldraad, was speciaal voor het jubileum naar Amsterdam gekomen, samen met zijn vrouw en twee zonen. In zijn bijdrage aan de discussie liet hij de actualiteit zien van oude begrippen als 'Rechtvaardigheid', 'Vrede' en 'Heelheid van de Schepping' (JPIC). Dr. Myriam Wijlens, afgevaardigde vanuit het Vaticaan naar de Wereldraad in de permanente Raad 'Geloof en Kerkorde', verwoordde als kwaliteit van de eerste leiders van de Wereldraad het vermogen te enthousiasmeren.

 

Versimpeling

 

Dr. Albert van den Heuvel pleitte voor een versimpeling en een concentratie van het  apparaat. De kantoren in Geneve kunnen behoorlijk gereduceerd en in plaats daarvan ziet hij kleinere kantoren voor zich in zes continenten. Theologie moet meer geregionaliseerd worden. Qua communicatie zei hij de verhalen van slachtoffers te willen horen. Hij zou alle macht willen afzweren en vertelde hoe ooit De Gaulle bij de paus was gekomen om het profiel af te stemmen voor een nieuwe nuntius. Hij vroeg om een zwakke nuntius, zodat er meer ruimte bleef voor andere politici. Hij kreeg er een, een bescheiden man, die het later zelf tot paus zou brengen onder de naam Johannes XXIII. Waarmee Van de Heuvel maar wilde zeggen dat er in eenvoud een eigen kracht schuil gaat.

 

 

Albert van den Heuvel in gesprek met organisator Frans Bouwen (rechts)

 

In zijn bijdrage aan de jubileumbundel stelt hij dat iemand pas geordineerd mag worden tot ambtsdrager als hij tenminste intensief kennisgemaakt heeft met een tweede cultuur in zijn leven. "Me dunkt dat christenen, geestelijken en leken, ervaring moeten opdoen met een andere cultuur. In de vroege kerk moesten mensen het Onze Vader leren alvorens te kunnen worden gedoopt; in onze dagen, moet men ervaring opdoen met een andere dan de eigen cultuur, mogelijk in het buitenland of anders in het eigen land".

Het Engelstalige boek 'The Ecumenical Movement at a Crossroads' is uitgebracht bij Kok Kampen en verkrijgbaar in de boekhandel. In het kader van het jubileum zijn er verschillende radio- en televisieuitzendingen, die via het internet bekeken kunnen worden. Dat kan bij de IKON, van de uitzending op zondag 24 augustus via Nederland 2 vanaf 11.00 uur.  Via de BBC-radio 4, een uitzending van eveneens 24 augustus. En via de ZDF, een kerkdienst van 7 september 2008.  

Raad van Kerken in Nederland
Koningin Wilhelminalaan 5
3818 HN AMERSFOORT

Facebook Twitter LinkedIn
phone033-4633844
emailrvk@raadvankerken.nl