Tveit waardeert Verklaring van Marrakesh

Dr. Olav Fykse Tveit heeft met instemming gereageerd op de Verklaring van Marrakesh (Marokko) over de rechten van religieuze minderheden in landen die door een moslimmeerderheid worden geregeerd.

‘Dit is een tekst die op het goede moment komt en van groot belang is’, aldus de secretaris-generaal van de Wereldraad. De Verklaring van Marrakesh komt van honderden moslimgeleerden uit 120 landen en is het resultaat van een bijeenkomst eind januari. ‘Met deze verklaring laten moslimleiders zien dat ze geloven in een toekomst van gelijke rechten, wederzijdse zorg en respect’, aldus Tveit.


De Verklaring benoemt onder meer de vrijheid van beweging, eigenaarschap, wederzijdse solidariteit en principes van gerechtigheid en gelijkheid voor de wet. Men vraagt om een rechtvaardige behandeling van religieuze minderheden in moslimlanden en om meer gevoeligheid voor hun rechten.

Bron: Wereldraad van Kerken

Raad van Kerken in Nederland
Koningin Wilhelminalaan 5
3818 HN AMERSFOORT

Facebook Twitter LinkedIn
phone033-4633844
emailrvk@raadvankerken.nl