Druk op heilig avondmaal

De viering van het heilig avondmaal behoort niet tot de hoogtepunten van het geloofsleven van kerkleden in de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt. Dat stellen de onderzoekers Hans Schaeffer en Jasper Bosman van de Theologische Universiteit Kampen (TUK) op grond van een verkennende studie over de avondmaalsbeleving in drie vrijgemaakte kerken. Zij schrijven dat in een themanummer over het avondmaal van het blad Kontekstueel.

Het themanummer komt min of meer tegelijk met de conclusies van een driejarig traject dat de Raad van Kerken in Nederland heeft afgelegd over de beleving van eucharistie en avondmaal. De Raad komt halverwege maart met de conclusies van die verkenning die met theologen uit verschillende kerken is gemaakt.


Kontekstueel heeft één en ander in beeld gebracht voor de gereformeerde gezindte. Als het Heilige Avondmaal voor komende zondag op het programma staat, kan dat heel verschillende reacties oproepen, aldus de redactie. En misschien moet gezegd worden dat vreugdevolle reacties niet de boventoon voeren, zeker niet in gezinnen met kinderen en pubers. Want ja, wie kon als kind ook niet wachten totdat die laatste tafel klaar was, de pepermuntrol op, en je de frisse lucht buiten al bijna kon ruiken? Gelukkig was er in mijn thuiskerk vaak kindernevendienst tot die laatste tafel… In andere huizen hangt er ernst in de lucht als het Avondmaal aanstaande is, of wordt de dienst helemaal vermeden.

Het jongste nummer van Kontekstueel laat diverse theologen aan het woord. Veel theologen van toen en nu hebben de mond (en het hart) vol van het avondmaal, maar in de praktijk komt dit sacrament er soms karig vanaf. Vanuit verschillende invalshoeken komen gedachten langs, die wellicht prikkelen om nog eens goed naar het vieren van het avondmaal, of naar de persoonlijke beleving ervan, te kijken. Wellicht staat het binnenkort op de agenda van de kerkenraad, ‘bezinning op het avondmaal’, aldus een aanbeveling van de redactie van Kontekstueel.


Het blad begint bij onderzoek vanaf de grond: wat beleven mensen rondom het avondmaal en hoe valt dat te waarderen? Dr. Hans Schaeffer en Jasper Bosman MA trekken hun conclusies. Ds. Piet de Jong schrijft daarna over het kader: hoe was de beleving van het avondmaal in de verschillende kerken, hoe zou dat nu moeten zijn en waar moet het eigenlijk over gaan? Ook dr. Peter Verbaan kijkt om zich heen en in de geschiedenis, met als kernvraag: waar liggen verbindingen met andere, ‘gewone’ maaltijden? Een verhaal vanuit de praktijk is geschreven door ds. Wim Vermeulen, die stap voor stap laat zien hoe een bezinningsproject over het avondmaal in de gemeente kan gaan. En komend vanuit een andere hoek van de kerk, laat dr. Evert Jonker zijn gedachten gaan over het vieren van de maaltijd. Ook de beleving van kinderen rond het avondmaal komt aan bod.


Bron: Kontekstueel en Reformatorisch Dagblad

Raad van Kerken in Nederland
Koningin Wilhelminalaan 5
3818 HN AMERSFOORT

Facebook Twitter LinkedIn
phone033-4633844
emailrvk@raadvankerken.nl