Jorwert decor toneel

Het dorp Jorwert, ooit uitgekozen door Geert Mak om het lot van een kleine gemeenschap te beschrijven, is opnieuw uitverkoren voor een artistiek project. J&M Teaterwurk gaat een oorlogsverhaal naspelen in het dorp, nadat men eerder een dergelijk stuk bracht in het Kazemattenmuseum bij de Afsluitdijk.


Jan Arendz en Marijke Geertsma hebben het boek ‘Nachtboek van een kerkuil’ van Bas van Gelder bewerkt tot een toneelvoorstelling, die op dezelfde plaats wordt gespeeld als waar het boek van Van Gelder is gesitueerd, namelijk in Jorwert, nog nauwkeuriger: in de kerk van Jorwert. In deze kerk zat dominee Van Gelder in de oorlog zelf ondergedoken.


Dominee Van Gelder was in 1940 met vrouw en drie kinderen naar Jorwert gekomen. In het begin merkten de mensen in Jorwert niet veel van de oorlog, maar raakte dominee Van Gelder betrokken bij het verzet, nadat hij een onderduiker in huis had genomen. Op een bepaald moment moest Van Gelder zelf onderduiken. Hij vond een geschikte plek in zijn eigen kerk.

Zo wist hij lang uit handen te blijven van de bezetter. Misschien werd hij overmoedig, want op oudejaarsavond 1944 preekte hij in zijn eigen kerk. Nog diezelfde nacht werd hij opgepakt. Nadat hij drie maanden in de gevangenis in Leeuwarden had gezeten, kwam hij weer vrij en moest hij weer onderduiken. Hij overleefde de oorlog en verhuisde later naar Winterswijk. Na zijn dood werd hij begraven in Jorwert.

In de periode dat dominee van Gelder in Jorwert woonde hield hij een dagboek bij. Hij schreef over het Friese platteland in het algemeen en over de inwoners van Jorwert in het bijzonder. Ook beschreef hij zijn worsteling met het geloof, dat door de oorlog voor hem onder druk kwam te staan. Dit dagboek vormde de basis van zijn boek en dus ook van ‘Skûlje yn Jorwert’.

Het publiek van de voorstelling ‘Skûlje yn Jorwert’ wordt verwacht in café ‘Het Wapen van Baarderadeel’. Na een korte wandeling door Jorwert vindt de voorstelling in de kerk plaats. Die wordt gespeeld door Jan Arendz, Marijke Geertsma en gastacteur Wybe Koldyk. De regie is in handen van Bruun Kuijt.

De speelperiode is van 8 april t/m 14 mei 2016 ‘s middags om 14.00 uur en ‘s avonds om 19.30 uur. Kijk voor meer informatie op: www.jmteaterwurk.nl


Bron: Jmteaterwurk.nl en www.mijnleeuwarden.nl

Raad van Kerken in Nederland
Koningin Wilhelminalaan 5
3818 HN AMERSFOORT

Facebook Twitter LinkedIn
phone033-4633844
emailrvk@raadvankerken.nl