Volgeling van twee religies

Volgeling zijn van twee religies, kan dat? De officiële kerken en raden van kerken zijn daarin zeer terughoudend. Ze spreken liever over volgeling zijn van een concrete religie en ruimte laten voor de benadering van de ander. Toch zie je in de praktijk ook geregeld dat mensen een soort dubbellidmaatschap claimen. Het blad Current Dialogue, vanuit de Wereldraad van Kerken aangereikt, besteedt daarom in de laatste uitgave aandacht aan het ‘meervoudig religieus lidmaatschap’ (in het Engels: ‘multiple religious belonging’), waarbij mensen deelnemen of zich identificeren met de praktijk en het geloof van meer dan één religie.

Het interreligieuze programma van de Wereldraad heeft in de achterliggende jaren enkele keren aandacht aan dit thema geschonken, onder meer met een theologische consultatie in India (Chennai) in 2014 en in de VS (Cleveland) in 2015.


Prof. Catherine Cornille uit Boston is één van de auteurs. Ze stelt vast dat er veel variatie is in ‘meervoudige religieuze participatie’, variërend van een gedeeltelijk participeren in een tweede religie tot een volledig samenvallen van meer religies in de geloofsbeleving van één gelovige. Cornille geeft aan dat het vanuit het perspectief van het christelijk geloof geen zin geeft om volledig op te gaan in een tweede religie. Maar er zijn goede argumenten, meent ze, om zich wel gedeeltelijk te identificeren met andere religieuze tradities. Juist daardoor is er een vruchtbare dialoog mogelijk. Cornille: ‘Alleen doordat met diep bewogen is of oprecht overtuigd van de zin van een andere traditie dat men ook zal proberen het gedachtengoed te integreren in de eigen traditie, niet omdat de eigen traditie dat nodig heeft, maar met de bedoeling de complete traditie te verrijken’.


Het complete Engelstalige tijdschrift kan men downloaden:
Download your copy (pdf, 920 KB)

Bron: Website Wereldraad van Kerken

Raad van Kerken in Nederland
Koningin Wilhelminalaan 5
3818 HN AMERSFOORT

Facebook Twitter LinkedIn
phone033-4633844
emailrvk@raadvankerken.nl