Paus vraagt andere kerken vergeving

Paus Franciscus heeft om vergeving gevraagd voor het onrecht dat rooms-katholieke geestelijken aanhangers van andere christelijke confessies hebben aangedaan. ‘Wij kunnen dat, wat gepasseerd is, niet uitgummen, maar we zullen niet toelaten, dat die last van de schuld in het verleden ook onze huidige relaties vergiftigt’, zei de paus maandagavond 25 januari bij het oecumenische avondgebed in Rome. Hij bad tegelijk om vergeving voor de ‘zonde van de kerkscheidingen’. Ze zijn ‘een open wond aan het lichaam van Christus’.

Paus Franciscus zei letterlijk in de kerk van de heilige Paulus voor de Muren: ‘Als bisschop van Rome en als herder van de katholieke kerk bid ik om barmhartigheid en vergeving voor het de verhouding van katholieken tegenover andere christenen die niet overeenkomt met het evangelie’.

Als afronding van de week van gebed voor de eenheid van de christenen riep paus Franciscus de katholieken op christenen van andere confessies aktuele en vroegere beledigingen te vergeven.

Het is niet de eerste keer dat paus Franciscus aanhangers van andere christelijke overtuigingen om vergeving vraagt. Toen hij afgelopen november een bezoek bracht aan de evangelisch-lutherse gemeente in Rome liet hij zich in soortgelijke bewoordingen uit. In juni 2015 sprak hij in de kerk van de Waldenzen over vergeving en in juli 2014 bij de evangelische gemeente.


De paus benadrukte verder dat de oecumenische dialoog niet alleen op vaktheologisch gebied gevoerd moet worden. Op weg naar de volledige en zichtbare eenheid van de christenen gaat het er voor alles om, aldus de paus, God zelf in zijn eigen daden te laten werken. ‘Als de christenen van verschillende kerken het woord van God horen en proberen dat in de praktijk te laten zien, begaan ze daarmee werkelijk belangrijke schreden op weg naar de eenheid’, aldus Franciscus. Ondanks de verschillen tussen de divers christelijke confessies wordt zo ook zichtbaar, dat de gezamenlijke ‘wortel van het christelijk leven steeds de roep van God is’.

Christenen kunnen op veel manieren samenwerken, om samen de boodschap van Jezus te verkondigen. ‘En als we samen werken en deze weg gaan, bemerken we, dat we in de naam van de Heer allang één zijn’. Franciscus herinnerde er in deze context aan, dat hij samen met vertegenwoordigers van verschillende kerken en gemeenten in Rome de heilige deur van de Sankt Paulus voor de Muren heeft geopend. Hij noemde daarbij onder meer metropoliet Gennadios, vertegenwoordiger van het oecumenisch patriarchaat van Constantinopel en de anglicaanse aartsbisschop David Moxon.


Bron: Kathpress

Raad van Kerken in Nederland
Koningin Wilhelminalaan 5
3818 HN AMERSFOORT

Facebook Twitter LinkedIn
phone033-4633844
emailrvk@raadvankerken.nl