Meer moslims geeft meer begrip

Als er meer moslimmigranten een land binnenkomen, kan je niet concluderen dat de druk op de samenleving qua tolerantie toeneemt. Eerder is het omgekeerde het geval: als er meer moslims in een land komen, groeit de bereidheid bij anderen om een moslim als buurman of buurvrouw te accepteren.

Die voorzichtige conclusie komt op als je de nieuwe gegevens ziet van migranten in Europa, die door de Europese Kerken en de Wereldraad is uitgebracht. De bundel ‘Mapping Migration’ is van 2016, en laat zien hoe de kerken reageren op de migrantenmutaties.


Darrell Jackson (theoloog) en Alessia Passarelli (socioloog) zetten de gegevens op een rij die overigens dateren uit 2012-2014. Je hebt nu eenmaal tijd nodig om alle cijfers te analyseren. De recente ontwikkelingen zijn dus nog niet in de getallen verwerkt.


Toch mag je wel concluderen dat landen met een grote migratie aan moslims tegelijk een zekere gewenning geven aan de moslims. Frankrijk, het land dat door de recente aanslagen zo zwaar is getroffen, behoorde voor de aanslag met landen als Turkije en IJsland tot de minst discriminerende landen. En van Turkije is dat logisch, omdat er een grote moslimmeerderheid woont en van IJsland mag je het ook voor de hand liggend noemen, omdat er weinig migranten zo noordelijk gaan wonen.


Nederland doet het met een tolerantiecijfer van 16,9 innemender dat de Duitsers en de Italianen, maar is daarin minder voorkomend dan de Belgen, de Denen en ook de Hongaren.


Migratie in Europa draagt bij aan een grotere diversiteit van religies in Europa en het beïnvloedt de missie van de kerken. ‘Migratie biedt de mogelijkheid om de vreemdelingen te verwelkomen en om de menselijke waardigheid te etaleren ten opzichte van ieder mens’, aldus de nieuwe secretaris-generaal van de Europese Kerken Vader Heikki Huttunen.


Hieronder volgt de lijst. Geordend naar aanleiding van de vraag ‘Ik zou niet graag een moslim als buurman hebben’. Een hoog percentage impliceert dus een grote mate van discriminatie. Het tweede getal geeft het aantal moslims aan onder de migrantengemeenschap. Een hoog aantal geeft dus aan dat er een grote moslimgemeenschap is onder de migranten.


Litouwen: 47%, totaal < 10.000 moslims
Georgië: 38,9 %, totaal 30.000 moslims
Armenië: 37,2 %, totaal 50.000 moslims
Moldavië: 36,2%, totaal 20.000 moslims
Cyprus: 36,0 %, totaal 20.000 moslims
Estland: 33,9 %, totaal < 10.000 moslims
Malta: 31,6%, totaal < 10.000 moslims
Oostenrijk: 30,9 %, totaal 310.000 moslims
Tsjechië: 30,7 %, totaal 30.000 moslims
Slovenië: 29,3%, totaal 50.000 moslims
Letland: 28,6%, totaal 10.000 moslims
Albanië: 28, 5 %, totaal < 10.000 moslims
Servië: 27%, totaal 150.000 moslims
Macedonië: 26,8%, totaal 80.000 moslims
Duitsland: 26,2 %, totaal 3.230.000 moslims
Portugal: 25,1%, totaal 70.000 moslims
Wit-Rusland: 24,7 %, totaal 80.000 moslims
Oekraïne: 24%, totaal 940.000 moslims
Finland: 23,4 %, totaal 40.000 moslims
Slovakije: 23,1%, totaal < 10.000 moslims
Roemenië: 22,9%, totaal < 10.000 moslims
Ierland: 22,7 %, totaal 60.000 moslims
Italië: 22,7%, totaal 1.420.000 moslims
Rusland: 20,8%, totaal 4.030.000 moslims 
Bulgarije: 19,5 %, totaal 30.000 moslims
Nederland: 18,9%, totaal 690.000 moslims
Kroatië: 17,5 %, totaal 20.000 moslims
Griekenland: 16,9 %, totaal 310.000 moslims
Luxemburg:16,8%, totaal 10.000 moslims
Verenigd Koninkrijk: 16,7%, totaal 1.420.000 moslims
Zweden: 15,8%, totaal 340.000 moslims
Polen: 14,8%, totaal 40.000 moslims
België: 14,5 %, totaal 280.000 moslims
Noorwegen: 13,3%, totaal 130.000 moslims
Denemarken: 13, 1 %, totaal 140.000 moslims
Bosnië-Herzegovina: 13,0 %, totaal < 10.000 moslims
Spanje: 12,9%, totaal 1.100.000 moslims
Montenegro: 12,7%, totaal < 10.000 moslims
Zwitserland: 11,5%, totaal 200.000 moslims
Hongarije: 11%, totaal 20.000 moslims
IJsland: 8,1%, totaal < 10.000 moslims
Frankrijk: 7,6 %, totaal 3.040.000 moslims
Turkije: 6%, totaal 1.040.000 moslims

Bron: 'Mapping Migration' van CEC en WCCRaad van Kerken in Nederland
Koningin Wilhelminalaan 5
3818 HN AMERSFOORT

Facebook Twitter LinkedIn
phone033-4633844
emailrvk@raadvankerken.nl