Zegenen of inzegenen

De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland moet homoseksuele paren en heteroseksuele paren precies dezelfde kerkelijke zegen geven. Daarvoor maken enkele organisaties binnen en buiten deze kerk zich sterk.

Bij de invoering van de nieuwe kerkorde in 2003 moesten de twee vleugels van de kerk bij elkaar gebracht worden; de ene groep was tegen een kerkelijk homohuwelijk, de andere groep was voor. Om het compromis te vinden werden er twee afspraken gemaakt: de kerkenraad mocht ter plaatse beslissen of men wel of niet een homorelatie kerkelijk wilde bevestigen; en de kerkorde maakte onderscheid tussen de bevestiging door bij twee mensen van een ander geslacht te spreken over ‘inzegenen’ en bij mensen van het zelfde geslacht te spreken over ‘zegenen’.


Dat laatste onderscheid moet vervallen, vinden de Vereniging van Vrijzinnig Protestanten (VVP) en de predikantenbeweging Op Goed Gerucht (OGG). Ze zijn een actie gestart om het thema op de agenda van de synode te krijgen. Ze werken daarin samen met LKP, de koepel-organisatie van de christelijke LHTB-beweging.

Overigens blijkt het in de praktijk nog niet zo eenvoudig om het verschil uit te leggen tussen het woord 'inzegenen' en het woord 'zegenen'. In ieder geval is er in de protestantse traditie geen sprake van een sacrament van het huwelijk, zoals sommige andere kerken dat wel kennen. 

Bron: Reformatorisch Dagblad en Trouw

Raad van Kerken in Nederland
Koningin Wilhelminalaan 5
3818 HN AMERSFOORT

Facebook Twitter LinkedIn
phone033-4633844
emailrvk@raadvankerken.nl