Hou verkiezing vrij van haatvolle retoriek

De Nationale Raad van Kerken in de Verenigde Staten roept alle kandidaten voor een publieke functie op zich te onthouden van het gebruik van taal waarin haat voor anderen doorklinkt en die resulteert in de opdeling van de samenleving. Ook roept de Raad de media op om af te zien van het weergeven van sensationele retoriek, waar kandidaten soms gebruik van maken tijdens hun campagnes, debatten en reacties die haaks staan op de waarden van de democratie.


In een publieke verklaring wijst de Raad van Kerken op de grote variatie van mensen die president willen worden. ‘Deze verscheidenheid reflecteert de heterogeniteit van Amerika en de waarden waarop ze gebaseerd is’, aldus de verklaring. Het is dan ook met zorg, dat de Raad bemerkt hoe vijandig de retoriek is, en hoe vaak er minachtend over anderen wordt gesproken. ‘Verdachtmakingen zijn geuit tegen religieuze minderheden. Kandidaten brengen raciaal getoonzette verklaringen naar buiten, zelfs in een tijd waarin we geconfronteerd worden met een golf van geweld tegen ongewapende zwarte mannen, vrouwen en kinderen’. De Raad vraagt een eind te maken aan de retoriek tegen immigranten, die leden van de menselijke familie dehumaniseert.


De Raad erkent ook zelf in het verleden onkiese taal te hebben gebezigd, die onvoldoende rekening hield met fijngevoeligheden die nodig zijn om rassen en sekse recht te doen. ‘We zijn ons in toenemende mate kritisch bewust geworden van onze eigen taal en hoe taal de verdeeldheid van het land kan doen toenemen’, aldus de kerken. ‘We vragen de kandidaten om zich in te spannen tot een zelfde zelfreflectie, om te spreken in lijn met onze hoogste gemeenschappelijke idealen'.


‘Een verstandig mens heeft wijsheid op het oog, een dwaas staart weg in wazige verten’ (Spreuken 17: 24)


Bron: website Nationale Raad van Kerken Verenigde Staten

Raad van Kerken in Nederland
Koningin Wilhelminalaan 5
3818 HN AMERSFOORT

Facebook Twitter LinkedIn
phone033-4633844
emailrvk@raadvankerken.nl