Time-out Anglicanen VS

De anglicanen in de Verenigde Staten mogen drie jaar lang niet de Anglicaanse gemeenschap representeren in oecumenische en interreligieuze lichamen, ze zullen ook niet verkozen worden voor internationale commissies in de Anglicaanse Kerk. Ze mogen ook niet meebeslissen over de leer en het beleid van de kerk vanwege hun acceptatie van het homohuwelijk.

De leiding van de Anglicaanse Kerk was afgelopen week bijeen in Canterbury; 39 leiders van over de hele wereld waren er aanwezig. In een persverklaring noemt men zelf als eerste deze reactie op de recente verandering van de doctrine over het huwelijk van de Episcopale Kerk in de VS. Een speciale vertrouwenscommissie moet zich inspannen de verstoorde relaties weer te herstellen.

De primaten hebben tegelijk homofobische vooroordelen en geweld veroordeeld. Ze hebben elkaar aangemoedigd pastorale zorg te doen uitgaan naar een ieder ongeacht de seksuele oriëntatie. Ook wijst men gerechtelijke sancties van de hand die gericht zijn tegen homoseksuelen.


Website: The Church of England

Raad van Kerken in Nederland
Koningin Wilhelminalaan 5
3818 HN AMERSFOORT

Facebook Twitter LinkedIn
phone033-4633844
emailrvk@raadvankerken.nl