1/3 kerkgebouwen technisch failliet

Een derde van de protestantse en de rooms-katholieke kerkgebouwen is in technische zin failliet. Er is sprake van achterstallig onderhoud of er zijn andere onderhuidse problemen waardoor je kan spreken van ‘verborgen armoede’.

Dat stelt Petra Stassen, directeur van de stichting Kerkelijk Waardebeheer, in een interview in het Nederlands Dagblad. De actie Kerkbalans begint op 16 januari en dat is voor verschillende bladen reden om de balans van financieel en bouwtechnisch kerkelijk Nederland voor het voetlicht te halen.


Stassen vertelt dat er in de afgelopen 40 jaar 900 kerkgebouwen zijn afgestoten in protestantse gemeenten en rooms-katholieke parochies, ongeveer 38 per jaar. Die trend zal zich nog enkele jaren voortzetten. Het ND becijfert dat er in de periode van 2008-2015 een teruggang is in PKN-kringen van 2650 kerkgebouwen naar 2458; van 2.207.009 leden naar 1.969.755 leden, van 282 miljoen euro naar 267,9 miljoen euro.


Ook het Reformatorisch Dagblad geeft cijfers van de kerken. In een fraai infographic laat men de gecombineerde cijfers zien van de PKN en de RKK en dan met name de aantallen zoals ze nu gelden. De twee grootste kerken in Nederland hebben samen (waar relevant: in een jaar tijd):

3005          priesters, predikanten, kerkelijk werkers in dienst
5.912.755   leden
400.600      vrijwilligers
7.505          huwelijk gesloten
42.070        begrafenissen / crematies
23.880        dopelingen
574.500      kerkgangers per weekend
4.014          kerkgebouwen in gebruik
1.429.000    kerkbezoekers buiten de dienst om
58.000        bedevaartgangers
638.000      bezoekers bij concerten / festiviteiten
50.000        mensen die pastorale hulp ontvangen
314.000      ouderen die bezocht worden
95.000        bezoekers van lezingen
80.000        mensen die een inloopochtend bezoeken
54.000        mensen die een maaltijd gebruiken
38.000        mensen die een interreligieuze ontmoeting bezoeken
23.000        jongeren bij een jeugdactiviteit
2.020         diaconieën die de voedselbank steunen
1.750         kerkgebouwen die ook rijksmonument zijn
129.900      kerspakketten verdeeld
1.603.600   diaconale steun

Bron: Nederlands Dagblad / Reformatorisch Dagblad

Raad van Kerken in Nederland
Koningin Wilhelminalaan 5
3818 HN AMERSFOORT

Facebook Twitter LinkedIn
phone033-4633844
emailrvk@raadvankerken.nl