Eerste islamitische voorzitter

Het Reformatorisch Dagblad spreekt al voor de verkiezing van Arib als kamervoorzitter over een historische keus, nu er voor het eerst een islamitische voorzitter van de Kamer is gekomen. ‘Van huis uit heeft ze een islamitische opvoeding meegekregen, al komt ze niet bepaald uit een orthodox nest. Over haar moeder vertelde ze bijvoorbeeld: ‘Als zij in Rotterdam naar de moskee gaat, trekt ze de woorden van de imam soms publiekelijk in twijfel’.

Zelf schreef Arib onder de titel ‘Allah heeft ons zo gemaakt’ een boek over de positie van lesbische vrouwen in islamitische landen. Van de islamitische shariawetgeving moet ze niets hebben. ‘In een land waar de sharia heerst, wil geen vrouw wonen’, zei ze ooit. Verder pleitte ze voor gevangenisstraf voor allochtone mannen die hun vrouw en kinderen in hun land van herkomst achterlaten. Uit haar opvoeding nam ze wel een belangrijke waarde mee die ze graag wil doorgeven: solidariteit. ‘Die staat in de islam heel centraal’.


Een paar politieke wapenfeiten

Arib is al kamerlid sinds 1998 en woordvoerster in medisch-ethische zaken. In 2001 was ze mede-indiener van een initiatiefvoorstel om een kinderombudsman aan te stellen. Begin 2006 presenteerde ze een voorstel om onnodige babysterfte in Nederland, met name onder allochtone vrouwen, te voorkomen.


Arib drong in 2009 bij minister Ernst Hirsch Ballin (Justitie) aan op een onafhankelijk onderzoek naar misbruik binnen de Rooms-Katholieke Kerk. In 2014 benadrukte ze nog dat de beslissing over euthanasie is voorbehouden aan de persoon die euthanasie wenst en aan de arts. De apotheek moet daar niet tussen zitten.


Bron: Reformatorisch Dagblad / Wikipedia

Raad van Kerken in Nederland
Koningin Wilhelminalaan 5
3818 HN AMERSFOORT

Facebook Twitter LinkedIn
phone033-4633844
emailrvk@raadvankerken.nl