7100 christenen vermoord

De vervolging van christenen neemt wereldwijd nog steeds toe. Dat heeft Open Doors bericht in een ranglijst waarin landen en aantallen worden genoemd van vervolgde christenen. De evangelisch-christelijke organisatie registreerde 7100 mensen die gedood zijn omwille van hun christelijke levensovertuiging. Dat zijn er zo’n 3000 meer dan vorig jaar. Ook zijn er in 2015 meer dan 2425 kerken beschadigd of vernietigd. Twee keer zoveel als het jaar daarvoor.

Open Doors is één van de partners waarmee de Raad van Kerken een campagne voorbereidt om de kerk een blijvende plaats te helpen bieden in Syrië en Irak. De lijst maakt duidelijk hoe belangrijk een dergelijke campagne is; Irak staat op nummer 2 op de lijst als het land waar de christenen het het zwaarst te verduren hebben, onmiddellijk na Noord-Korea. Syrië staat op de vijfde plaats.


De onderzoekers signaleren drie trends. Een toename van vervolging in landen waar een centrale overheid ontbreekt. Een toename in Afrika. En een toename als gevolg van religieus extremisme. Vooral het moslimextremisme leidt tot vervolging (Syrië en Irak). Maar de intolerantie kan ook van de kant van boeddhisten en hindoes komen (India en Birma).

Open Doors definieert christenvervolging als: ‘Het bewust vijandig bejegenen van christenen in woord en daad vanwege hun geloofsovertuiging’. Er zijn twee vormen; er kan sprake zijn van ‘verstikking’ (‘squeeze’) en van ‘verbrijzelen’ (‘smash’). Bij de eerste vorm is de druk van overheid, familie en omgeving zo groot dat christenen helemaal naar de marge worden gedreven. Bij de andere vormen gaat het om zaken als aanslagen, martelingen, verkrachtingen en zware mishandelingen.


Vervolging kan ook voorkomen, doordat een christelijke dominante groep zich probeert te handhaven als de enige legitieme of dominante uitdrukking van het christendom. Een dergelijke situatie heeft zich in Nederland in voorgaande eeuwen voorgedaan, waarbij christenen moesten samenkomen in schuilkerken. Open Doors wijst in het rapport vooral op Oosters- en Oriëntaals-Orthodoxe Kerken, die de gewoonte hebben samen op te trekken met de overheid. Zo heeft in Rusland de orthodoxe kerk vaak gezocht naar manieren om andere christelijke denominaties te marginaliseren. In Eritrea kunnen evangelische christenen zware tegenstand verwachten uit de hoek van de orthodoxe kerk, aldus Open Doors. Vroeger deed een dergelijke situatie zich ook voor in Latijns-Amerika, maar de houding van de Rooms-Katholieke Kerk is zich aan het verbeteren, zegt het rapport.


Over Syrië bericht het rapport onder meer: ‘We hebben rapporten ontvangen van vele christenen die worden gemarteld, fysiek verwond en gedood. Binnen de context van de burgeroorlog zijn er veel kerken beschadigd of vernietigd, vaak met opzet’. Hetzelfde patroon registreert Open Doors in Irak; vooral in Mosul en in de Nineve-vallei.

Bron: Open Doors


Raad van Kerken in Nederland
Koningin Wilhelminalaan 5
3818 HN AMERSFOORT

Facebook Twitter LinkedIn
phone033-4633844
emailrvk@raadvankerken.nl