Lustra voor bisdommen

De Rooms-Katholieke Kerk heeft 60 jaar geleden een belangrijke herschikking ondergaan van bisdommen. Binnenkort vieren twee bisdommen hun twaalfde lustrum; het gaat om de bisdommen Rotterdam en Groningen-Leeuwarden.


In Groningen-Leeuwarden staat men stil bij het lustrum met een lezing, een eucharistieviering en een receptie. Ook in Rotterdam zal er aandacht zijn voor het lustrum met een viering en een ontmoeting.

De historicus drs. Egbert van der Werff houdt een inleiding in de rooms-katholieke St. Martinusparochie in Groningen op 26 januari. Hij gaat in op de achtergronden van het bisdom.

Groningen werd voor het eerst een bisdom ten tijde van de Reformatie. Het omvatte de provincies Groningen en Drenthe. Friesland vormde in die tijd een apart bisdom met als zetel Leeuwarden. De enige bisschop in die periode was Johannes Knijff, een Franciscaan (1568-1576). Hij had de tijd en kreeg veel tegenwerking, ook vanuit de eigen kerk. De hertog Alva wist hem met geweld in het zadel te houden, maar na de protestantse opmars in de stad was de overheid weinig toeschietelijk voor rooms-katholieken. Nieuwe bisschoppen wisten de stad niet te bereiken.


Uiteindelijk is er in 1956 een nieuw bisdom gekomen, tegelijk met het nieuwe bisdom Rotterdam. De eerste bisschop van het nieuwe bisdom waartoe ook Friesland ging behoren was mgr. Nierman. In 1969 werd hij opgevolgd door bisschop Möller. In 1999 kwam mgr. Eijk. In 2008 nam de huidige bisschop zijn zetel in: mgr. Gerard de Korte. Het bisdom heeft twee vicarissen: Peter Wellen en Arjan Bultsma, de laatste is tevens lid van de Raad van Kerken in Nederland.


Het bisdom zelf zal op dinsdag 2 februari 2016 ’s avonds om 19.30 uur in de St. Jozefkathedraal (Radesingel 2, Groningen) in een plechtige viering stil staan bij het lustrum. De viering begint om 19.30 uur. Na de viering wordt een receptie gehouden in de Remonstrantse kerk. Adres: Coehoornsingel 14, 9711 BS Groningen.


Ook het bisdom Rotterdam bestaat 60 jaar in 2016. Het bisdom viert het Laurentiusjaar tot 2 februari 2016 en daarna volgt het 60-jarig jubileum van het bisdom Rotterdam. Het bisdom markeert dit jubileum met een feestelijke eucharistieviering op zaterdag 6 februari in de kathedrale kerk van de HH. Laurentius en Elisabeth (11.00 uur). In een brief heeft bisschop Hans van den Hende de mensen uitgenodigd om het jubileum mee te vieren.

Hij schrijft: ‘De Kerk is een gemeenschap van gelovigen. De verkondiging van het evangelie vraagt dat wij van generatie op generatie het geloof in Jezus Christus daadwerkelijk doorgeven. [..] Het is onze opdracht om vanuit de eucharistie (bron en hoogtepunt) te komen tot catechese en diaconie. De Kerk is geroepen om instrument van God in de wereld te zijn’.

Het bisdom Rotterdam pakte tien jaar geleden groot uit, toen het vijftig-jarig jubileum werd gevierd; daarbij waren ook prins Willem-Alexander en prinses Máxima aanwezig. In de achterliggende zestig jaar zijn er de volgende bisschoppen geweest: mgr. Martinus Jansen (1956-1970); mgr. Ad Simonis (1970-1983); mgr. Philippe Bär (1983-1993); mgr. Ad van Luyn (1994-2011) en vanaf 2011 is mgr. Hans van den Hende bisschop van Rotterdam; hij is tevens referent voor de oecumene en als zodanig lid van de Raad van Kerken in Nederland. Ook in Rotterdam zijn twee vicarissen aanwezig: Henri Eggink en tot voor kort Ad van der Helm.


Bron: Bezinning en Bezieling Raad van Kerken voor de stad Groningen en website bisdom Groningen Leeuwarden en website bisdom Rotterdam

Raad van Kerken in Nederland
Koningin Wilhelminalaan 5
3818 HN AMERSFOORT

Facebook Twitter LinkedIn
phone033-4633844
emailrvk@raadvankerken.nl