Vredesbeweging over GeorgiŽ

IKV Pax Christi maakt zich ernstige zorgen over het toenemende geweld in Zuid-Ossetië en het gebrek aan politieke wil om tot een vreedzame oplossing te komen. Een beginpunt voor nieuwe onderhandelingen moet een overeenkomst zijn waarin alle partijen nu en in de toekomst afzien van geweld. Dat schrijft het IKV Pax Christi in een persbericht over de oorlog in de Kaukasus.

 

In het persbericht wijst men er op dat het beschieten van dorpen en steden in de regio een flagrante schending van het internationaal recht is. De internationale gemeenschap en met name de Russische Federatie die ter plekke een belangrijke rol speelt als vredeshandhaver, doet te weinig om burgers te beschermen, verder geweld te voorkomen en de partijen rond te tafel te krijgen, aldus IKV Pax Christi.

 

Maar ook andere internationale verbanden dienen hun verantwoordelijkheid te nemen, meent de vredesorganisatie. Omdat Georgië zich graag bij de NAVO wil aansluiten, moeten de NAVO-lidstaten en met name de Verenigde Staten - de belangrijkste bondgenoot van Georgië - Georgië duidelijk maken dat militaire actie geen oplossing biedt voor het conflict. De NAVO richtte zich op de Georgische autoriteiten om hen onder druk te zetten om de gewelddadigheden van Georgische zijde te staken. De Russische Federatie moet haar invloed bij de Zuid-Ossetische autoriteiten gebruiken om hetzelfde te bereiken van de Ossetische kant.

 

 IKV Pax Christi wijst voor de verdere regulering van het conflict op de noodzaak dat alle partijen meewerken aan een Joint Control Commission, het mechanisme dat met ondersteuning van de OVSE (Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa) in 1992 is ingesteld om het Georgisch-Ossetische conflict te reguleren. Daarin zijn vier partijen vertegenwoordigd, namelijk: Rusland, Noord- en Zuid-Ossetië en Georgië.  De Europese Unie zou op termijn een bijdrage kunnen leveren in allerlei burgerprojecten om het vertrouwen tussen bevolkingsgroepen te herstellen.

 

Vredeskrant

 

IKV Pax Christi heeft net voor het uitbreken van de oorlog in de Kaukasus de jaarlijkse vredeskrant uitgebracht. Het materiaal dient ter ondersteuning van de vredesweek die plaatsvindt van 20-28 september. De vredeskrant kan gezien het verschijningsmoment niet uitgebreid ingaan op het conflict. Toch krijgen woorden een hernieuwde actualiteit als je leest dat mgr. A. van Luyn, voorzitter van Pax Christi uitspreekt dat 'de internationale gemeenschap de verantwoordelijkheid heeft om te beschermen' en dat dr. Jan Pronk, voorzitter van het IKV zegt: 'Ik droom van een wereld waarin niemand meer een nachtmerrie heeft'.  De vredeskranten zijn te bestellen bij: IKV Pax Christi (vanpiggelen@ikvpaxchristi.nl).

 

Raad van Kerken in Nederland
Koningin Wilhelminalaan 5
3818 HN AMERSFOORT

Facebook Twitter LinkedIn
phone033-4633844
emailrvk@raadvankerken.nl