Anglicanen willen eenheid bevestigen

De aartsbisschop van Canterbury heeft alle 37 primaten naar Canterbury uitgenodigd voor bezinning en gebed met het oog op de toekomst van de Anglicaanse Kerk.

De bijeenkomst zal worden gehouden van 11 tot 16 januari 2016. Op de agenda onder meer de structuur van de Anglicaanse gemeenschap en de aanloop naar de volgende Lambeth Conferentie.


De agenda wordt uiteindelijk op democratische wijze vastgesteld, dus een ieder kan nog aanvullingen aanbrengen. Het is zeer waarschijnlijk dat het religieus gemotiveerde geweld aan de orde komt, de bescherming van kinderen en kwetsbare mensen en een geladen thema als menselijke seksualiteit.


Aartsbisschop Justin Welby heeft al in september vorig jaar opgeroepen tot de bijeenkomst. Hij zei toen onder meer: ‘De verschillen in onze samenleving en in de diverse culturen, en ook de snelheid van culturele veranderingen in het noorden, dreigen tot nieuwe verdeeldheid te leiden onder de christenen, terwijl het gebod uit de Schriften, het gebed van Jezus, de traditie van de kerk en ons theologisch begrip juist om eenheid vragen. In de 21ste eeuw moet het mogelijk zijn als Anglicaanse familie onderling ruimte te hebben voor verschil van inzicht, zelfs voor wederzijdse kritiek, zolang we maar gezamenlijk trouw zijn aan de openbaring van Jezus Christus’.

De Kerk van Engeland heeft tegenwoordig ongeveer 13,4 miljoen leden.Het staatshoofd van het Verenigd Koninkrijk staat formeel aan het hoofd van de Anglicaanse Kerk. De gehele Anglicaanse Gemeenschap heeft naar schatting circa 85 miljoen leden. In België telt de Kerk van Engeland naar schatting 10.000 leden, voornamelijk geconcentreerd in grote steden als Brussel en Antwerpen. De Kerk van Engeland heeft circa 30.000 leden in Nederland. De Anglicaanse Kerk is officieel lid van de Raad van Kerken in Nederland.

Bron: website primates2016.orgRaad van Kerken in Nederland
Koningin Wilhelminalaan 5
3818 HN AMERSFOORT

Facebook Twitter LinkedIn
phone033-4633844
emailrvk@raadvankerken.nl