Hilversum, 17 januari 2016: 600 jaar Christendom in Hilversum

In maart 2016 is het 600 jaar geleden dat de eerste kerk in Hilversum in gebruik is genomen. De Raad van Kerken Hilversum wil gedurende het jaar 2016 op verschillende manieren dit jubileum vieren met activiteiten voor álle inwoners van Hilversum.

Als start is er voor gelovigen uit alle kerken op zondag 17 januari 2016 na de ochtenddiensten in de eigen kerken een korte, gemeenschappelijke viering op de plek van de eerste kerk, De Grote Kerk op de Kerkbrink. Deze dienst begint om 12.00 uur, duurt een half uur en vindt plaats onder verantwoordelijkheid van de Raad van Kerken Hilversum. Voorgangers zijn ds. Wim Moehn, ds. Heleen Weimar, ds. Klaas de Vries en pastoor Jules Dresmé. Vanaf 11.20 uur is er voor iedereen koffie in de Grote Kerk aan de Kerkbrink.

De Raad heeft voor zondag 17 januari gekozen omdat deze aan het begin staat van De week van Gebed voor de Eenheid van de Christenen met als thema 'Geroepen om de machtige daden van de Heer te verkondigen'. Dit is de eerste jubileumactiviteit, gedurende het jaar volgen er meer. Zo wordt later dit jaar een jubileumboek uitgebracht. In dit boek zal worden belicht hoe 600 jaar Christendom de gemeente Hilversum mee heeft vormgegeven en de kerken een belangrijke inspirerende ontmoetingsplek zijn geworden voor mensen die op zoek zijn naar bezinning, troost en hoop.

Meer informatie: http://grotekerkhilversum.nl/nieuws/600-jaar-kerk-hilversum

Foto: Grote Kerk aan de Kerkbrink in Hilversum, tevens de plek waar de eerste kerk in Hilversum werd gebouwd.

Raad van Kerken in Nederland
Koningin Wilhelminalaan 5
3818 HN AMERSFOORT

Facebook Twitter LinkedIn
phone033-4633844
emailrvk@raadvankerken.nl