E-flits, december 2015

U ontvangt hierbij gratis de e-flits van de Raad van Kerken met actuele oecumenische informatie. Dit is de laatste e-flits van 2015. Vrijwilligers en medewerkers van de Raad van Kerken wensen u gezegende kerstdagen en een goed 2016.

Armoede
Met het boek ‘Betrokkenheid troef’ over 70 succesvolle armoedeprojecten presenteert het knooppunt Kerken en Armoede zich op 22 januari. U kunt er bij zijn van 14.00 tot 16.30 uur in de Opstandingskerk te Houten. Er zijn inleidingen van Erik Borgman en Herman Noordegraaf. Opgave via www.knooppuntkerkenenarmoede.nl.

Vrede
Ooit begonnen als geschenk aan koningin Beatrix bij haar zilveren regeringsjubileum organiseert In Vrijheid Verbonden op 25 januari een interreligieuze pelgrimage. De christenen beginnen ’s middags in de Domkerk. Na een ontmoeting daar lopen ze naar Tivoli waar ook vertegenwoordigers van andere religies zijn en de prinses. Wil u meedoen? Opgave via rvk@raadvankerken.nl, zolang er kaarten zijn.

Week van gebed
De Raad van Kerken roept plaatselijke kerken op de basisschool bij de Week van gebed te betrekken. De Week van gebed vindt plaats van 17 januari tot 24 januari. Het startsein wordt door de EO-televisie ondersteund met een televisie-uitzending vanuit Maassluis. Meer informatie: klik hier

Veilige kerk
Het is belangrijk om als kerkenraden en parochiebesturen tenminste éénmaal per jaar het thema ‘een veilige kerk’ te agenderen. Op die manier kan er een klimaat ontstaan, waarbij grenzen ten aanzien van intimiteit en ‘je veilig voelen’ gehandhaafd worden. Dat kwam naar voren tijdens een besloten expertmeeting over dit thema.

Provincies
Provinciale raden van kerken, rooms-katholieke gedelegeerden voor de oecumene en anderen die bovenplaatselijk met oecumene bezig zijn komen bij elkaar op 11 december. Ze wisselen ervaringen uit en praten over de mogelijkheden het thema pelgrimage aan de orde te stellen.

Maatjes
Alle 'maatjes van de Raad' ontvangen in december een presentje. Het gaat om het boekje ‘Wijzen uit het Oosten’, geschreven door Jaap van Slageren. Daarin achtergronden van onder meer de Syrisch-Orthodoxe Kerk. De beschrijvingen worden aangevuld met kerstverhalen. De aandacht voor Syrië e.o. past bij een plan om als lidkerken van de Raad daar de komende maanden meer aandacht aan te besteden. De plenaire Raad van 9 december beslist over het kader. Wie in december 'maat van de Raad' wordt en een gift overmaakt naar de Stichting Vrienden van de Raad (klik hier) krijgt het boekje alsnog thuisgestuurd. Niet vergeten uw adres te vermelden bij de overschrijving.

Beleving eucharistie en avondmaal
Er komt een themanummer over de beleving van eucharistie en avondmaal. Kerken die meer dan twintig  exemplaren willen afnemen (bijvoorbeeld voor toerusting) kunnen bij voorintekening forse kortingen krijgen. Klik hier.

Oecumenelezing
Pastoor Bernd Wallet van de Oud-Katholieke Kerk zal de liturgie leiden na de Oecumenelezing, dit jaar verzorgd door prof. dr. Christa Anbeek. Daarna volgt de nieuwjaarsreceptie. De lezing vindt plaats op 15 januari 2016 in de Geertekerk te Utrecht. Opgave via rvk@raadvankerken.nl. Kosten tien euro bij ingang van de zaal te voldoen; studenten gratis. Meer info: klik hier.

Kerkenronde
Drs. Dirk Gudde maakt als nieuwe preses (aangevuld met een kleine delegatie) een ronde langs de diverse lidkerken. De kennismaking gaat gepaard met een verkenning van de wensen van de lidkerken voor het nieuwe beleidsplan. Het beleidsplan zal eind 2016 klaar zijn, zo is de verwachting.

Bureau open
Tot 21 december kunt u contact opnemen met het bureau. In het nieuwe jaar kunt u weer terecht aan bij de Raad van Kerken vanaf woensdag 6 januari 2016.

________________________________________
Zij die een nieuw mailadres willen laten opvoeren of de gratis flits willen opzeggen, kunnen dat melden op rvk@raadvankerken.nl. Dit is jaargang 8, nr. 11 (december) van de e-flits.

Raad van Kerken in Nederland
Koningin Wilhelminalaan 5
3818 HN AMERSFOORT

Facebook Twitter LinkedIn
phone033-4633844
emailrvk@raadvankerken.nl